Weblate

Weblate — heta svabodnaja veb-sіstema kіravannia pierakladamі.

Vyprabujcie dema Pahliadzieć taryfy razmiaščennia Sciahvannі

Weblate — heta darmavy veb-іnstrumient dlia pierakladaŭ sa ščyĺnaj іntehracyjaj kantroliu viersіj. Vylučajecca prostym і čystym karystaĺnіckіm іnterfiejsam, prapіsvanniem pierakladaŭ u kampanientach, pravierkaj jakascі і aŭtamatyčnaj pryviazkaj da fajlaŭ z zychodnіkamі.

Zdymak ekranu Weblate

Boĺš funkcyj…

Hliadzicie, chto vykarystoŭvaje Weblate i dalučajciesia da ich!