Chostynh dlia Weblate

Vykarystoŭvajocie Weblate jak servis abo atrymajcie padtrymku dlia lakaĺnaha razmiaščennia.

Zamović razmiaščennie Atrymać padtrymku dlia Weblate

Taryfy chostynhu

Hosted Weblate dazvaliaje vam vykarystoŭvać Weblate biez namahanniaŭ i mieć premiaĺnuju padtrymku ad asnoŭnych raspracoŭnikaŭ.

My možam razmiascić pieraklady dlia vašych kamiercyjnych abo voĺnych prajektaŭ. Zviestki ab koštach zliadzicie nižej. Kali vy majecie pytanni ci žadajecie razmiascić vialiki prajekt, nie saromiejciesia zkantaktavacca z nami.

Svabodnaje prahramnaje zabiespiačennie Prosty Siaredni Pašyrany Pradpryjemstvam Ulasny chostynh
Continuous localization
Zychdnyja radki Dahavarny 1000 3000 10000 50000 Nieabmiežavany
Metavyja movy Dahavarny 15 30 60 100 Nieabmiežavany
VCS-repazіtoryi Dahavarny 1 2 5 20 Nieabmiežavany
Prajekty pierakladu 1 1 2 Nieabmiežavany Nieabmiežavany Nieabmiežavany
Kampanienty pierakladu 25 Nieabmiežavany Nieabmiežavany Nieabmiežavany Nieabmiežavany Nieabmiežavany
Koĺkasć pierakladčykaŭ Nieabmiežavany Nieabmiežavany Nieabmiežavany Nieabmiežavany Nieabmiežavany Nieabmiežavany
Kiravannie karystaĺnikami *
Padtrymanyja farmaty fajlaŭ Usie Usie Usie Usie Usie Usie
Pravierka jakascі Naladžvaĺny Naladžvaĺny Naladžvaĺny
Dadatki pierakladu Naladžvaĺny Naladžvaĺny Naladžvaĺny
Hlasaryj
Pamiać pierakladu
Pryjarytetnyja padtrymka pa eliektronnaj pošcie
Ulasny damien
Štomiesiac Napіšycie nam 19 EUR / miesiac 49 EUR / miesiac 99 EUR / miesiac 299 EUR / miesiac Pahliadzieć varyjanty padtrymki
Štohod (znižka 15–20%) 199 EUR / hod 499 EUR / hod 999 EUR / hod 2999 EUR / hod

Košty ŭ zaliežnasci ad koĺkasci zychodnych radkoŭ i koĺkasci metavych moŭ. Zychodny radok — tekstavaja adzinka, jakaja vykarystoŭvajecca ŭ pierakladzie, heta moža być slova, skaz aĺbo abzac.

U jakasci aĺternatyvy my možam prymać placiažy pa bieznajaŭnym razliku (pažadana IBAN) abo Bitcoin. Kali laska, zviažyciesia dlia atrymannia boĺš padrabiaznaj infarmacyi.

Samastojny chostynh

Weblate — heta svabodnaje prahramnaje zabiespiačennie. Vy možacie zapuscić svaju ulasnuju kopiju. Taksama isnuje niekaĺki varyjantaŭ razmiaščennia Weblate u ablokach.

Atrymać padtrymku dlia Weblate Sciahnuć Weblate