Padtrymka Weblate

Weblate is a free software with community support. Cloud hosted Weblate subscribers receive priority support with no extra charge. All other users can prepay ad-hoc help packages.

Paviedamić pra prabliemu

Chіby aĺbo zapytannі funkcyj

Znajšlі chіbu ŭ Weblate? Josć dumkі, jak heta papravіć? Kalі laska, paviedamcie pra heta praz bah-trekier GitHub.

Chiby biaspieki

Kali vy znajšli prabliemu biaspieki ŭ našaj kodavaj bazie, kali laska, dašlicie jaje HackerOne. Boĺš infarmacyi, jak paviedamliać pra prabliemy biaspieki, možna znajsci ŭ našaj dakumientacyi.

Padtrymka dlia ŭlasnaha chostynha

Nie chočacie klasci vyšyja pieraklady u voblaka? Vy možacie ŭstaliavać Weblate na ŭlasnym chostynhu i my ŭsio adno možam akazvać vam padtrymku.

Ustalioŭka na vaš Linux-siervier 300 €
 • Adnarazovaja ŭstalioŭka Weblate
 • Ustalioŭka z dapamohaj Virtualenv, uWSGI i Nginx
 • Vykarystannie PostgreSQL, MySQL ci MariaDB jak schovišča dadzienych
 • Patrabuje root-pravoŭ abo ciesnaj supracy z vašymi administratarami
 • Naladka kanfihuracyi
 • Nie ŭkliučaje adaptacyju koda
Ustalioŭka na vaš Linux-siervier, vykarystoŭvajučy Docker 200 €
 • Adnarazovaja ŭstalioŭka Weblate
 • Ustanoŭka praz Docker
 • Patrabuje root-pravoŭ abo ciesnaj supracy z vašymi administratarami
 • Naladka kanfihuracyi
 • Nie ŭkliučaje adaptacyju koda
Asnoŭnaja padtrymka dlia ŭlasnaha chostynha Weblate 500 EUR / hod
 • My vypravim chiby, jakija ŭznikajuć u vašym asiaroddzi.
 • Vy atrymajecie pryjarytetnuju padtrymku pa eliektronnaj pošcie.
Extended support for self hosted Weblate 750 EUR / hod
 • Vaš Weblate budzie madernizavacca da apošniaj viersii pry kožnym vypusku.
 • My vypravim chiby, jakija ŭznikajuć u vašym asiaroddzi.
 • Vy atrymajecie pryjarytetnuju padtrymku pa eliektronnaj pošcie.
Pasluhi kansuĺtavannia ci dapracoŭka koda 50 € / hadzina
 • Dapracoŭka asablivych funkcyj
 • Intehracyja Weblate u vašaje pracoŭnaje asiaroddzie
 • Prapanovy pa pracesie internacyjanalizacyi abo lakalizacyi

Spytajcie nas ab ulasnym chostynhu Weblate

Padtrymka chostynha servisaŭ Weblate

Kali vy karystajeciesia našymi pasluhami chostynha, to možacie paprasić padtrymki ŭ support@weblate.org.

Spisy rassylki

Spisy rassylki karystaĺnikaŭ i raspracoŭnikaŭ

Spis rassylki abjaŭ chostynha Weblate

Stack Overflow

Vy taksama možacie zadavać zviazanyja pytanni na Stack Overflow.