Vyprabavać Weblate

Weblate prosta razhortvać jak vobraz.

Vyprabujcie dema

Dema-siervier

Vy možacie vyprabavać Weblate na našym dema-sierviery. Tam možna zarehіstravacca і pracavać z-pad vašaha іmia karystaĺnіka, aĺbo prosta skarystaŭšy ulіkovy zapіs demo, paroĺ demo.

Dadatkі

Zviarnіciesia da staronkі sa sciahvanniamі pa dadatkі, jakіja zabiaspiečvajuć liohkі sposab razhortvannia Weblate u voblaku.