Περιοδεία του Weblate

Το Weblate έχει χρήσιμα χαρακτηριστικά για κάθε πολυπληθή μετάφραση.

Δοκιμάστε το demo μας

Οι δικές σας μεταφράσεις Συνοδευτικά μετάφρασης Επισκόπηση έργου Γλωσσάρι Έλεγχοι ποιότητας Προώθηση Addons Automatic translation Εξαγωγή και εισαγωγή Διαχείριση χρήστη