Δοκιμάστε το Weblate

Weblate has useful features for every crowdsourced localization.

Δοκιμάστε το Weblate

Hosted Weblate

Try Weblate on the Hosted Weblate server. Register there and work under your username, you can play in the sandbox project.

Screenshots

Οι δικές σας μεταφράσεις Συνοδευτικά μετάφρασης Επισκόπηση έργου Γλωσσάρι Έλεγχοι ποιότητας Προώθηση Προσθήκες Αυτόματη μετάφραση Εξαγωγή και εισαγωγή Διαχείριση χρήστη