Δοκιμάστε το Weblate

Weblate has useful features for every crowdsourced localization.

Δοκιμάστε το Weblate

Διακομιστης δοκιμών

Δοκιμάσετε το Weblate στον εξυπηρετητή επίδειξης. Εγγραφείτε εκεί και εργαστείτε κάτω από το δικό σας παρωνύμιο ή απλά χρησιμοποιήστε παρωνύμιο: demo με συνθηματικό: demo.

Για να δοκιμάσετε την ροή εργασίας αναθεωρήσεων εκεί, συνδεθείτε με παρωνύμιο: review, και συνθηματικό: review.

Screenshots

Οι δικές σας μεταφράσεις Συνοδευτικά μετάφρασης Επισκόπηση έργου Γλωσσάρι Έλεγχοι ποιότητας Προώθηση Addons Αυτόματη μετάφραση Εξαγωγή και εισαγωγή Διαχείριση χρήστη