תודה מ־Weblate

Weblate אסירת תודה לסיוע מאחרים.

מימון דרך Bountysource

טכנולוגיה

הפיתוח של Weblate מבוסס על הטכנולוגיות הבאות:

GitHub

GitHub מספק אחסון לקוד המקור שלנו ולעוקב המטלות.

Travis CI

Travis CI הנה פלטפורמת ההרכבה המתמשכת שלנו.

Codecov

Codecov מסייע לנו לעקוב אחר כיסוי הקוד של סדרת הבדיקות שלנו.

Sauce Labs

Sauce Labs מריצה את בדיקות ה־Selenium שלנו בדפדפנים אמתיים.

Rollbar

Rollbar מאפשר לנו לאסוף ולתקן תקלות שמתרחשות ב־Weblate המתארח.

Weblate

התרגומים שלנו נערכים על גבי Weblate מתארח.

תומכים

אירוח בחינם למיזמי תכנה חופשית היה בלתי אפשרי ללא המממנים שלנו.

ניתן לתמוך במיזם שלנו ב־Bountysource Salt ולקבל הצבה ייחודית של הלוגו שלכם בעמוד זה.

Hosting Facts

7BO: Binary Option Robot

scams.info