התנסות ב־Weblate

ל־Weblate יש תכונות שימושיות לכל מיזם בתרגום קהילתי.

התנסות ב־Weblate

Hosted Weblate

Try Weblate on the Hosted Weblate server. Register there and work under your username, you can play in the sandbox project.

צילום מסך

התרגומים שלך הקשר התרגום סקירת המיזם מונחון בקרת איכות קידום תוספים תרגום אוטומטי ייצוא וייבוא ניהול משתמשים