Prøv Weblate

Weblate har nyttige funksjoner til alle dugnadsbaserte lokale tilpassinger.

Prøv Weblate

Hosted Weblate

Try Weblate on the Hosted Weblate server. Register there and work under your username, you can play in the sandbox project.

Skjermavbildninger

Egne oversettelser Oversettelsesbindeleddsinfo Prosjektoversikt Ordliste Kvalitetskontroller Markedsføring Tillegg Automatisk oversettelse Eksport og import Brukeradministrasjon