Vyskúšajte Weblate

Weblate has useful features for every crowdsourced localization.

Vyskúšajte Weblate

Hosted Weblate

Try Weblate on the Hosted Weblate server. Register there and work under your username, you can play in the sandbox project.

Screenshots

Vlastné preklady Súvislosti prekladu Prehľad projektu Slovník Kontrola kvality Propagácia Doplnky Automatický preklad Export a import Správa užívateľov