Faleminderit nga Weblate

Weblate është mirënjohës për ndihmën e dhënë nga të tjerët.

Teknologjia

Zhvillimi i Weblate bazohet në teknologjitë që vijojnë:

GitHub

GitHub ofron pritësin (hosting) për kodin tonë të burimit dhe gjurmuesin e problemeve.

Travis CI

Travis CI është platforma jonë për integrim të vazhdueshëm.

Codecov

Codecov na ndihmon të monitorojmë mbulimin e kodeve nga suita jonë test.

Sauce Labs

Sauce Labs ekzekuton testimet tona Selenium në shfletues të vërtetë.

Weblate

Përkthimet tona bëhen në Hosted Weblate.

Supporters

Free hosting for free software projects would be impossible without our sponsors.

Support our project on Bountysource Salt and get exclusive logo placement on this page.

Hosting Facts

Web Hosting Cat

7BO: Binary Option Robot

SmokeTastic