Provo Weblate

Weblate has useful features for every crowdsourced localization.

Provo Weblate

Hosted Weblate

Try Weblate on the Hosted Weblate server. Register there and work under your username, you can play in the sandbox project.

Screenshots

Përkthimet vetjake Konteksti i përkthimit Përmbledhje projekti Fjalori Kontrollet e cilësisë Promocion Addons Automatic translation Eksporti dhe importi Menaxhimi i përdoruesit