Provo Weblate

Weblate has useful features for every crowdsourced localization.

Provo Weblate

Server demo

Try Weblate on the demo server. Register there and work under your username, or just use username: demo with password: demo.

To test the review workflow there, log in with username: review, and password: review.

Screenshots

Përkthimet vetjake Konteksti i përkthimit Përmbledhje projekti Fjalori Kontrollet e cilësisë Promocion Addons Automatic translation Eksporti dhe importi Menaxhimi i përdoruesit