Tack från Weblate

Weblate är tacksamt för hjälp från andra.

Teknologi

Utvecklandet av Weblate är baserat på följande teknologier:

GitHub

Github tillhandahåller hosting för vår källkod och vårt felrapporteringssystem.

Travis CI

Travis CI är vår platform för kontinuerlig integration.

Codecov

Codecov helps us to monitor code coverage of our test suite.

Sauce Labs

Sauce Labs kör våra Selenium-test i riktiga webbläsare.

Rollbar

Rollbar helps us to collect and fix errors happening on Hosted Weblate.

Weblate

Våra översättningar utförs på Hosted Weblate.

Supporters

Free hosting for free software projects would be impossible without our sponsors.

Support our project on Bountysource Salt and get exclusive logo placement on this page.

Hosting Facts

7BO: Binary Option Robot