Ddu ɣer Weblate! Menu

Mudd tawsa i Weblate

Weblate ur yesri ara lexlaṣ, maca yesra tawsa. Ddeqs n yiberdan i yellan i uttekki. Mmeslay d wid i tessneḍ.

Aɣ premium cloud Sefrek tawsa-ik

Tawsa d warrazen i d-yettuɣalen

Tawsa i d-yettalsen tissifus taneflit timezgit n Weblate, ula d tallayt meẓẓiyen tettṛuḥu ɣer useqdec yelhan. Tikta i d-yettuɣalen ttɛawanent asenfăr ad yeqqim yezga ilebda. Ma ulac aɣilif, err deg uqerru-k asefran-a i tnezduɣt-ik weblate war agatu n tallelt.

Rmed tawsa
Isem deg tebdart n yiwiziwen
Aseɣwen deg tebdart n yiwiziwen
Alugu d useɣwen deg usmel n Weblate

Tissas n Weblate

Imezla s tedrimt am tnezduɣt neɣ isbeddiyen n yiman ttmuddun tallelt i tneflit n tedrimt n Weblate.

Aɣ premium cloud Awi tallelt seg Weblate

Yiwet n tewsa telha

Tawsa n yiwet n tikkelt d abrid meqqren akken ad d-nerr lewhi ɣef yiwen n wugur send neɣ seld n ferru-is.

Tawsa

Timahilin n Weblate

Tiẓin n yiceṭṭiḍen d yifarisen nniḍen i d-yekkan seg Weblate d allal ifazen akken ad tmuddeḍ afus i Weblate daɣen ad tsekneḍ afud-ik!

Aɣ seg Turuft Aɣ seg Marikan neɣ Ustṛalya

Tiɣerɣarin-ik n tewsa

Join Weblate fans on platforms you trust. We look forward to seeing you there.

Taswa n tedrimt tumḍint

Tanemmirt i Trezor, s lfeṛ i d-neṭṭef tawsa s ddeqs n tedrimin tumḍinin i iseqdacen tansiwin ddaw-a.

Tadrimt
Tansa n tawsa
bc1qs7lkav8h76gj85rlac9cetfp2ragqxl0axgxnd
ltc1q4u0pys8kp0sewz559twdq0zzg3exc7xhh6ny45
XoXrWTmZf7ar9P9tpXHm2JuvpvAwSbbgNh
t1PSe8FpKfnRJk6XTHkJKCwx4tseSxHr3Z5
0x23a1C22535066f84E7dF86bC53AC059bc38b88B4
47U69VxFRrKjHjMSsG2vjEjR7MFN7ijNteZ8JJQiQrwzNYMsmMV1PDG4JzBUKZtUNk3S23ehQdpj5Uyg65S7EtCh2hiQWeN

Weblate tesnemmir ɣef tallelt-ik

D amedya ifazen seg yiwiziwen-nneɣ, kra seg-sen mudden-d tiwizi s tetiknulujit, wiyaḍ ttmuddun-d tadrimt. anṣuf i yal tallelt. Ma ɣur-k tikti, ttxil-k eǧǧ-aɣ ad nẓer.

Iwiziwen

Titiknulujiyin

Tawsa

Baṭel neɣ Premium—ɣur-k kan i teqqim

Premium Cloud

i tifses d rrkad

  • 10k
  • 40k
  • 160k
  • 640k
  • 2.5M
  • 10M
Hosted strings 10000
Tutlayin War talast
Isenfaṛen War talast
Isuddisen War talast
€ 45yal aggur
Ḥrez 20%€ 450yal asseggas
Hosted strings 40000
Tutlayin War talast
Isenfaṛen War talast
Isuddisen War talast
€ 66yal aggur
Ḥrez 20%€ 660yal asseggas
Hosted strings 160000
Tutlayin War talast
Isenfaṛen War talast
Isuddisen War talast
€ 106yal aggur
Ḥrez 20%€ 1060yal asseggas
Hosted strings 640000
Tutlayin War talast
Isenfaṛen War talast
Isuddisen War talast
€ 178yal aggur
Ḥrez 20%€ 1780yal asseggas
Hosted strings 2560000
Tutlayin War talast
Isenfaṛen War talast
Isuddisen War talast
€ 313yal aggur
Ḥrez 20%€ 3130yal asseggas
Hosted strings 10240000
Tutlayin War talast
Isenfaṛen War talast
Isuddisen War talast
€ 562yal aggur
Ḥrez 20%€ 5620yal asseggas

Tanezduɣt i yiman-ik

i usefrek ummid

Hosted strings War talast
Tutlayin War talast
Isenfaṛen War talast
Isuddisen War talast
Gratis
S tallelt s yidrimen

Weblate baṭel

i yisenfaren ilelliyen

Hosted strings 160000
Tutlayin War talast
Isenfaṛen 1
Isuddisen War talast
Gratis
azen asuter
Serwes meṛra iɣawasen
Issin ugar

Ger iman-ik daxel, neqɣ awi tiwezza akked termit seg terbaɛt-nneɣ n yimussnawen, awi awelleh ufrin n wayen tesriḍ kan.

Asekyed baṭel
Taqbaylit