Ddu ɣer Weblate! Menu

Mudd tawsa i Weblate

Weblate ur yesri ara lexlaṣ, maca yesra tawsa. Ddeqs n yiberdan i yellan i uttekki. Mmeslay d wid i tessneḍ.

Aɣ premium cloud Sefrek tawsa-ik

Tawsa d warrazen i d-yettuɣalen

Tawsa i d-yettalsen tissifus taneflit timezgit n Weblate, ula d tallayt meẓẓiyen tettṛuḥu ɣer useqdec yelhan. Tikta i d-yettuɣalen ttɛawanent asenfăr ad yeqqim yezga ilebda. Ma ulac aɣilif, err deg uqerru-k asefran-a i tnezduɣt-ik weblate war agatu n tallelt.

Rmed tawsa
Isem deg tebdart n yiwiziwen
€ 100 s useggass Tawsa
Aseɣwen deg tebdart n yiwiziwen
€ 400 s useggass Tawsa
Alugu d useɣwen deg usmel n Weblate
€ 800 s useggass Tawsa

Tissas n Weblate

Imezla s tedrimt am tnezduɣt neɣ isbeddiyen n yiman ttmuddun tallelt i tneflit n tedrimt n Weblate.

Aɣ premium cloud Awi tallelt seg Weblate

Yiwet n tewsa telha

Tawsa n yiwet n tikkelt d abrid meqqren akken ad d-nerr lewhi ɣef yiwen n wugur send neɣ seld n ferru-is.

Tawsa

Weblate swag

Buying branded clothing and merch is a great way to support Weblate and show your pride!

Shop from Europe Shop from America and Australia

Taswa n tedrimt tumḍint

Tanemmirt i Trezor, s lfeṛ i d-neṭṭef tawsa s ddeqs n tedrimin tumḍinin i iseqdacen tansiwin ddaw-a.

Tadrimt
Tansa n tawsa
36pK1Yso2ZYv5xLR36wgUzQ7AHDk7i6hwU
MTYACnktCc32n3GRhQDfdDyzqSDnQr2tzy
XoXrWTmZf7ar9P9tpXHm2JuvpvAwSbbgNh
t1PSe8FpKfnRJk6XTHkJKCwx4tseSxHr3Z5
0x23a1C22535066f84E7dF86bC53AC059bc38b88B4
47U69VxFRrKjHjMSsG2vjEjR7MFN7ijNteZ8JJQiQrwzNYMsmMV1PDG4JzBUKZtUNk3S23ehQdpj5Uyg65S7EtCh2hiQWeN

Weblate tesnemmir ɣef tallelt-ik

D amedya ifazen seg yiwiziwen-nneɣ, kra seg-sen mudden-d tiwizi s tetiknulujit, wiyaḍ ttmuddun-d tadrimt. anṣuf i yal tallelt. Ma ɣur-k tikti, ttxil-k eǧǧ-aɣ ad nẓer.

Iwiziwen

Titiknulujiyin

Tawsa

Baṭel neɣ Premium—ɣur-k kan i teqqim

Premium Cloud

i tifses d rrkad

  • Azadur
  • D alemmas
  • Talqayt
  • Takebbanit
Source strings 1000
Languages 15
Projects 1
Components War talast
€ 19
yal aggur
Ḥrez 13%€ 199
yal asseggas
Source strings 5000
Languages 30
Projects 2
Components War talast
€ 49
yal aggur
Ḥrez 15%€ 499
yal asseggas
Source strings 10000
Languages 60
Projects War talast
Components War talast
€ 99
yal aggur
Ḥrez 16%€ 999
yal asseggas
Source strings 50000
Languages 100
Projects War talast
Components War talast
€ 299
yal aggur
Ḥrez 17%€ 2999
yal asseggas

Tanezduɣt i yiman-ik

i usefrek ummid

Source strings War talast
Languages War talast
Projects War talast
Components War talast
Gratis
S tallelt s yidrimen

Weblate baṭel

i yisenfaren ilelliyen

Source strings 10000
Languages 90
Projects 1
Components War talast
Gratis
azen asuter
Serwes meṛra iɣawasen
Issin ugar

Ger iman-ik daxel, neqɣ awi tiwezza akked termit seg terbaɛt-nneɣ n yimussnawen, awi awelleh ufrin n wayen tesriḍ kan.

Gratis trial
Taqbaylit