Prispejte na Weblate

Weblate is provided free of charge & welcomes donations. There are many ways how you can contribute to Weblate development. The least you can do is to talk about Weblate with friends.

Zakúpiť hostovaný balíček Získajte podporu pre Weblate

Prihláste sa pre správu vašich príspevkov

Príspevky

Recurring donations facilitate sustainable Weblate development, even the smallest amount helps fund free of charge hosting for libre software.

Opakované príspevky

Repeated appreciation of the Weblate project helps in keeping the project sustainable long term.

Please consider this if you are hosting Weblate yourself without a support contract.

Jednorázový príspevok

One time donations are great for appreciating our work on single issue or support.

Využite naše služby

Commercial services like hosting or support for self hosted installation help fund Weblate development.

Odmeny za príspevok

Name placement in the list of supporters
Opakovanie príspevkuAnnual
Suma v eurách100 EUR
Link placement in the list of supporters
Opakovanie príspevkuAnnual
Suma v eurách400 EUR
Link placement on the weblate.org thanks page
Opakovanie príspevkuAnnual
Suma v eurách800 EUR

Kryptomeny

Vďaka Trezoru radi akceptujeme príspevky v niekoľkých kryptomenách. Môžete využiť adresy v nasledovnej tabuľke.

MenaAdresa pre príspevok
Bitcoin36pK1Yso2ZYv5xLR36wgUzQ7AHDk7i6hwU
LitecoinMTYACnktCc32n3GRhQDfdDyzqSDnQr2tzy
DASHXoXrWTmZf7ar9P9tpXHm2JuvpvAwSbbgNh
Zcasht1PSe8FpKfnRJk6XTHkJKCwx4tseSxHr3Z5
Ethereum0xE5cd6Fe38af85f68B377AEBCF97Fea2C9683ee0c
Monero89A8YoXSErG6X3aTGf96tfCXTJv2kmUUQJucmS8WWuz8S1ftZGAiBKuW66qbV8KDqBSyK8eQBu76PUBi3QUmhY7VFpQ9gbi