Ddu ɣer Weblate! Menu

Timahilin n Weblate

Am ufecku n tsuqqilt s tallelt n uselkim s tmahilin n ubaɣur, Weblate iḥerrez akud i yineflayen akked yimsuqqal. Sefreḥ iseqdacen-ik! Snirem tasemlit akken ad tissineḍ ugar.

Agrudem fessusen i useqdec
Tuṭṭfa n ugdil n Weblate
Asenqed n tɣara tudmawant
Tuṭṭfa n ugdil n Weblate
Asatal lqayen

Imsuqal ttmuddun-d asatal n tsuqilt, seg yifuyla n tsuqilt, neɣ isefka s ubaɣur deg Weblate.

Tuṭṭfa n ugdil n Weblate
Taywalt ifazen

Meṛṛa tisuqilin ad ttwaḍfarent daɣen ad izmirent ad ttuwenntent.

Tuṭṭfa n ugdil n Weblate
gettext .po, .pot, .mo XLIFF .xliff Java .properties GWT .properties Joomla .ini Qt .ts Android .xml i18next .json WebExtension .json Tasarut d wazal .json react-intl .json vue-i18n .json go-i18n .json ARB .arb PHP .php Laravel .php iOS .strings Excel .xslx Mozilla DTD .dtd Ifuyla iɣbula .Net .resx, .resw CSV .csv YAML .yaml Ruby .yaml Iɣefisefka App Store .txt Izwal isnawanen .srt Isfuyla .rc HTML .html OpenDocument .odt, .ods, .odp IDML .idml Ifuyla INI .ini Inno Setup .islu

Baṭel neɣ Premium—ɣur-k kan i teqqim

Premium Cloud

i tifses d rrkad

  • Azadur
  • D alemmas
  • Talqayt
  • Takebbanit
Source strings 1000
Languages 15
Projects 1
Components War talast
€ 19
yal aggur
Ḥrez 13%€ 199
yal asseggas
Source strings 5000
Languages 30
Projects 2
Components War talast
€ 49
yal aggur
Ḥrez 15%€ 499
yal asseggas
Source strings 10000
Languages 60
Projects War talast
Components War talast
€ 99
yal aggur
Ḥrez 16%€ 999
yal asseggas
Source strings 50000
Languages 100
Projects War talast
Components War talast
€ 299
yal aggur
Ḥrez 17%€ 2999
yal asseggas

Tanezduɣt i yiman-ik

i usefrek ummid

Source strings War talast
Languages War talast
Projects War talast
Components War talast
Gratis
S tallelt s yidrimen

Weblate baṭel

i yisenfaren ilelliyen

Source strings 10000
Languages 90
Projects 1
Components War talast
Gratis
azen asuter
Serwes meṛra iɣawasen
Issin ugar

Ger iman-ik daxel, neqɣ awi tiwezza akked termit seg terbaɛt-nneɣ n yimussnawen, awi awelleh ufrin n wayen tesriḍ kan.

Gratis trial
Taqbaylit