Dhuro për Weblate

Weblate is provided free of charge, and welcomes donations.

Dhuro me anë të Liberapay Purchase hosting package Get support for Weblate

Use our hosting

Host your commercial translations on Hosted Weblate and you will be supporting Weblate development automatically.

Dhurime të rregullta

Regular donations allow sustainability of Weblate development and help to fund free hosting for libre software. You don't have to spend big money, every penny counts.

Fond në Bountysource

Mund të dërgoni një dhurim të përmuajshëm, duke përdorur një kartë krediti. Mundeni edhe të merrni njëfarë shpërblimi për dhurime më të fuqishme, për shembull, vendosje të një logoje në sajtin tuaj.

Dhuro me anë të Liberapay

Liberapay is a recurrent donations platform where you send weekly amount to fund projects you use. You can use credit card, bank transfer or direct debit to top up the account.

Fond tiparesh

Fond në Bountysource

Bountysource allows you to fund individual features reported on our issue tracker.

Dhuro

Nëse ju pëlqen Weblate, mund ta mbështesni më tej zhvillimin duke dhuruar.

PayPal ju lejon të dërgoni para nga karta e kreditit, nga balanca PayPal ose një llogarie bankare.

Cryptocurrencies

Thanks to Trezor, we will gladly accept donations in several cryptocurrencies. You can use the addresses in table below.

CurrencyDonation address
Bitcoin36pK1Yso2ZYv5xLR36wgUzQ7AHDk7i6hwU
LitecoinMTYACnktCc32n3GRhQDfdDyzqSDnQr2tzy
DASHXoXrWTmZf7ar9P9tpXHm2JuvpvAwSbbgNh
Zcasht1PSe8FpKfnRJk6XTHkJKCwx4tseSxHr3Z5
Ethereum0xE5cd6Fe38af85f68B377AEBCF97Fea2C9683ee0c
Monero89A8YoXSErG6X3aTGf96tfCXTJv2kmUUQJucmS8WWuz8S1ftZGAiBKuW66qbV8KDqBSyK8eQBu76PUBi3QUmhY7VFpQ9gbi