Δωρεά στο Weblate

Το Weblate είναι δωρεάν οι δωρεές είναι καλοδεχούμενες.

Δωρεάν με χρήση Liberapay

Τακτικές δωρεές

Οι τακτικές δωρέες επιτρέπουν τη διατήρηση της ανάπτυξης του Weblate και βοηθούν τη χρηματοδότηση της δωρεάν φιλοξενίας για δωρεάν λογισμικό. Δεν χρειάζονται πολλά χρήματα, κάθε συνεισφορά μετράει.

Δωρεάν με χρήση Liberapay

Το Liberapay σας επιτρέπει να στέλνετε εβδομαδιαία ποσό με χρήση πιστωτικής κάρτας.

Χαρακτηριστικά χρηματοδότησης

Ταμείο στο Bountysource

Το Bountysource σας επιτρέπει να χρηματοδοτήσετε μεμονομένα χαρακτηριστικά, τα οποία αναφέρονται στον ιχνηλάτη θεμάτων.

Δωρεά

Αν σας αρέσει το Weblate μπορείτε να υποστηρίξετε την περαιτέρω ανάπτυξη κάνοντας μια δωρεά.

Το PayPal σας επιτρέπει να στείλετε χρήματα από πιστωτική κάρτα, από PayPal balance ή τραπεζικό λογαριασμό.

Δωρεά με χρήση Conbase

Το Coinbase σας επιτρέπει να δίνετε Bitcoins.

Mπορείτε, επίσης, να χρησιμοποιήσετε το Bitcoin που είναι ένα δίκτυο peer-to-peer και να μου στείλετε Bitcoins στο 12jGjoSxmiF89CgMwGmDpYHi7HEXAxGR39.