Vlastnosti Weblate

Weblate ponúka mnoho funkcií na preklad podporovaný počítačom.

Zobraziť dokumentáciu