Μετάβαση στο Weblate! Menu

New free software projects on Hosted Weblate

Κοινοποίηση
Michal Čihař
ΙστολόγιοΦιλοξενία Weblate
14/10/2016

Hosted Weblate provides also free hosting for free software projects. I'm quite slow in processing the hosting requests, but when I do that, I process them in a batch and add several projects at once.

This time, the newly hosted projects include:

Ελληνικά