Λήψη του Weblate

Το Weblate έρχεται με πλήρη πηγαίο κώδικα.

Προβολή προελεύσεων

Κώδικας

Το Weblate αναπτύσσεται στο Github, μπορείτε να δημιουργήσετε διακλάδωση ή απλά:

# Weblate
git clone https://github.com/nijel/weblate.git

# wlc
git clone https://github.com/WeblateOrg/wlc.git

# Weblate website
git clone https://github.com/WeblateOrg/website.git

Λήψη

Μπορείτε να κατεβάσετε την τελευταία έκδοση εδώ:

Για χρήστες openSUSE/SLES, υπάρχουν διαθέσιμα εκτελέσιμα πακέτα στο openSUSE Buildservice.

Πελάτης γραμμής εντολών του Weblate

Μπορείτε να ελέγχετε το Weblate από μακριά χρησιμοποιώντας το wic. Μπορεί να εγκατασταθεί χρησιμοποιώντας το Python PIP:

pip3 install wlc

Εικόνες σύννεφου ή εξομοίωσης

To Weblate μπορεί να εκτελείται σε οποιοδήποτε περιβάλλον σύννεφου ή εξομοίωσης. Οι ακόλουθοι σύνδεσμοι θα σας δώσουν πληροφορίες για ορισμένα από αυτά: