Λήψη του Weblate

Το Weblate έρχεται με πλήρη πηγαίο κώδικα.

Προβολή προελεύσεων Get support for Weblate

Installing Weblate

Weblate is easiest to install using pip or Docker, please follow the Quick setup guide for more detailed instructions.

Download source code

You can download the latest release here:

Weblate is being developed on GitHub, you can fork it there, or just:

# Weblate
git clone https://github.com/WeblateOrg/weblate.git

# Πελάτης γραμμής εντολών του Weblate
git clone https://github.com/WeblateOrg/wlc.git

You can find more repositories related to Weblate on GitHub.

Πελάτης γραμμής εντολών του Weblate

Μπορείτε να ελέγχετε το Weblate από μακριά χρησιμοποιώντας το wic. Μπορεί να εγκατασταθεί χρησιμοποιώντας το Python PIP:

pip3 install wlc

Μπορείτε να κάνετε εγκατάσταση με χρήση πακέτων από τις ακόλουθες διανομές Linux:

Εικόνες σύννεφου ή εξομοίωσης

To Weblate μπορεί να εκτελείται σε οποιοδήποτε περιβάλλον σύννεφου ή εξομοίωσης. Οι ακόλουθοι σύνδεσμοι θα σας δώσουν πληροφορίες για ορισμένα από αυτά: