Μετάβαση στο Weblate! Menu

Λήψη του Weblate

Ο πηγαίος κώδικας του Weblate είναι διαθέσιμος για χρήση, τροποποίηση, κοινή χρήση και διανομή. Συζητήστε το με τους συνεργάτες σας.

Προβολή προελεύσεων Αποκτήστε υπηρεσία premium
Γρήγορη ρύθμιση
Γρήγορη εγκατάσταση

Το Weblate εγκαθίσταται ευκολότερα χρησιμοποιώντας το pip ή το Docker, παρακαλούμε ακολουθήστε τον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης για πιο λεπτομερείς οδηγίες.

Λήψη πηγαίου κώδικα

Latest releases for download

Εικόνες σύννεφου ή εξομοίωσης

To Weblate μπορεί να εκτελείται σε οποιοδήποτε περιβάλλον σύννεφου ή εξομοίωσης. Οι ακόλουθοι οδηγοί θα σας δώσουν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με μερικές από τις πιο κοινές πλατφόρμες.

Εκτέλεση του Weblate σε έναν υποδοχέα Docker
Οδηγός Docker
Εκτέλεση του Weblate στην πλατφόρμα OpenShift
Οδηγός OpenShift
Εκτέλεση του Weblate στην πλατφόρμα Kubernetes
Οδηγός Kubernetes

Αποθετήριο GitHub

Το Weblate αναπτύσσεται στο GitHub, μπορείτε να δημιουργήσετε διακλάδωση εκεί, να βρείτε περισσότερα αποθετήρια, ή απλά:

# Weblate
git clone https://github.com/WeblateOrg/weblate.git

# Πελάτης γραμμής εντολών του Weblate
git clone https://github.com/WeblateOrg/wlc.git

Πελάτης γραμμής εντολών του Weblate

Μπορείτε να ελέγχετε το Weblate από απόσταση χρησιμοποιώντας το wlc, το οποίο μπορεί να εγκατασταθεί από το Python pip:

pip3 install wlc

Γίνετε μέλος της κοινότητας και συνεισφέρετε

Το Weblate είναι μια πλατφόρμα για μια από τις πιο θετικές και ενδυναμωτικές κοινότητες του ελεύθερου λογισμικού. Μαθαίνουμε και αναπτυσσόμαστε μαζί και συνδέουμε τον κόσμο.

Συνεισφέρετε μαζί μας
Ελληνικά