Λήψη του Weblate

Το Weblate έρχεται με πλήρη πηγαίο κώδικα.

Προβολή προελεύσεων Get support for Weblate

Λήψη

Μπορείτε να κατεβάσετε την τελευταία έκδοση εδώ:

Πελάτης γραμμής εντολών του Weblate

Μπορείτε να ελέγχετε το Weblate από μακριά χρησιμοποιώντας το wic. Μπορεί να εγκατασταθεί χρησιμοποιώντας το Python PIP:

pip3 install wlc

Μπορείτε να κάνετε εγκατάσταση με χρήση πακέτων από τις ακόλουθες διανομές Linux:

Εικόνες σύννεφου ή εξομοίωσης

To Weblate μπορεί να εκτελείται σε οποιοδήποτε περιβάλλον σύννεφου ή εξομοίωσης. Οι ακόλουθοι σύνδεσμοι θα σας δώσουν πληροφορίες για ορισμένα από αυτά:

Κώδικας

Το Weblate αναπτύσσεται στο GitHub, μπορείτε να δημιουργήσετε διακλάδωση ή απλά:

# Weblate
git clone https://github.com/WeblateOrg/weblate.git

# Πελάτης γραμμής εντολών του Weblate
git clone https://github.com/WeblateOrg/wlc.git