Μετάβαση στο Weblate! Menu

Ανακαλύψτε το Weblate

Check out who’s using Weblate already. We are a community of translators and localization specialists who use and improve our common tool to empower readers and app users around the World. Find your favorite projects and start contributing together with us.

57 έργα
167 μεταφραστές

iLocIT L10n Portal (iLP)

We host professionally managed L10n projects on our platform. Our team consists of professional translators who were specifically trained for agile, continuous s/w localization. Check it out!

WPML regex101 SquareHome v3 Syncthing Cookiebot STH CT Test Snap! SAP SE63

709 έργα
37.043 μεταφραστές

Hosted Weblate

Ο μεγαλύτερος διακομιστής Weblate παγκοσμίως φιλοξενεί εκατοντάδες δωρεάν και ιδιωτικά έργα. Και πλαισιώνουμε τον εαυτό μας! Σας αρέσει το ελεύθερο λογισμικό; Οι δυνατότητες συνεισφοράς σας είναι απεριόριστες εδώ!

Ghost Reproducible Builds GNU Mailman RouteConverter Monal Goodvibes Bodyweight timer for Sailfish OS GiveMeLyrics SimpleEmail Terminology KOReader Liberapay ARandR Requirements Bazaar Your local weather Webtrees Custom Modul Extended Family Baresip Athenaeum GoGoCarto QTodoTxt

4 έργα
60 μεταφραστές

Eso Spolszczenie

Jesteśmy grupą zapaleńców, którzy z pasji tłumaczą Elder Scrolls Online. Chcesz pomóc w tłumaczeniu odwiedź discorda: https://discord.gg/xg8eJnM

3 έργα
212 μεταφραστές

Funkwhale Weblate

Help translating Funkwhale and its surrounding projects!

Funkwhale Tab Center Reborn Otter

4 έργα
10 μεταφραστές

Elypia Weblate

Translation server for Elypia's projects.

Elypia API Elypia Website Alexis Magick Image Reader

Ελληνικά