Μετάβαση στο Weblate! Menu

Ανακαλύψτε το Weblate

Check out who’s using Weblate already. We are a community of translators and localization specialists who use and improve our common tool to empower readers and app users around the World. Find your favorite projects and start contributing together with us.

895 έργα
45.812 μεταφραστές

Hosted Weblate

Ο μεγαλύτερος διακομιστής Weblate παγκοσμίως φιλοξενεί εκατοντάδες δωρεάν και ιδιωτικά έργα. Και πλαισιώνουμε τον εαυτό μας! Σας αρέσει το ελεύθερο λογισμικό; Οι δυνατότητες συνεισφοράς σας είναι απεριόριστες εδώ!

Coala ArmCord Navigate CMS insporation* AntennaPod tallycash rosp https://github.com/172Labs/hubs NekoX JSignPdf Flood Coffee SkyTube XCSoar PIN oversettelser EteSync Diet Diary grommunio Portmod Apple Flinger

5 έργα
67 μεταφραστές

Eso Spolszczenie

Jesteśmy grupą zapaleńców, którzy z pasji tłumaczą Elder Scrolls Online. Chcesz pomóc w tłumaczeniu odwiedź discorda: https://discord.gg/xg8eJnM

4 έργα
241 μεταφραστές

Funkwhale Weblate

Help translating Funkwhale and its surrounding projects!

Funkwhale Tab Center Reborn Otter Documentation

Ελληνικά