Χαρακτηριστικά του Weblate

Το Weblate είναι ένα υπολογιστικό εργαλείο πλούσιο σε χαρακτηριστικά υποβοήθησης μετάφρασης.

Προβολή τεκμηρίωσης