Χρήση Weblate Menu

Weblate Pricing

Use Weblate as a service, set up your own, or get help for on-premises hosting—all with the possibility of premium support. Our team is ready to help you make Weblate run smoothly.

Hosted Weblate allows localization without any extra effort, and premium support backed by core developers and professional translators. Ask about hosting of larger projects, or let us answer your questions by getting in touch—we are ready to find the perfect solution.

Βασικό
cloud
1.000
15
1
Απεριόριστο
Απεριόριστο
Όλα
i
Μεσαίο
cloud
3.000
30
2
Απεριόριστο
Απεριόριστο
Όλα
i
Για προχωρημένους
cloud
10.000
60
Απεριόριστο
Απεριόριστο
Απεριόριστο
Όλα
Προσαρμόσιμο
Προσαρμόσιμο
i
Επιχειρησιακό
cloud
50.000
100
Απεριόριστο
Απεριόριστο
Απεριόριστο
Όλα
Προσαρμόσιμο
Προσαρμόσιμο
Self-hosted
on-premises
Απεριόριστο
Απεριόριστο
Απεριόριστο
Απεριόριστο
Απεριόριστο
Όλα
Προσαρμόσιμο
Προσαρμόσιμο
Gratis
for libre projects
10.000
60
1
Απεριόριστο
Απεριόριστο
Όλα
  • Μηνιαία
  • Yearly
Save more with longer pre-payment!
€19 ΜΗΝΙΑΊΑ
€49 ΜΗΝΙΑΊΑ
€99 ΜΗΝΙΑΊΑ
€299 ΜΗΝΙΑΊΑ
€199 YEARLY
€499 YEARLY
€999 YEARLY
€2999 YEARLY

Payment

Payments by credit card, bank transfer or cryptocurrency transaction are accepted. Please get in touch for more details and possibilities. All listed prices exclude VAT. EU end users and Czech companies will be charged with additional 21% VAT. The reverse charge applies to invoices issued to businesses within the EU.

Κείμενα προέλευσης

Pricing is based on number of source strings and target languages. The source string is a text unit defined in a translation format, it can be a word, sentence or paragraph.

Dedicated instance

With cloud hosting, the default setup is to use a shared instance, and a common translation memory. On a dedicated instance there is no economy of scale, but you can make use of customized authentication and settings.

Gratis Trial?

Get in touch if you are still unsure whether Weblate was made for you.

Join existing users and supporters

Turris SonicPi openSUSE phpMyAdmin Freedombox
See all projects See all supporters
Join the community and contribute

Weblate is a platform for one of the most positive and empowering communities of libre software. We learn and grow together and we connect the world.

Contribute with us
Μάθε περισσότερα

Dive in, or leverage extensive skills and experience from our team of professionals, giving focused advice attentive to your exact needs.

Production test Demo
Ελληνικά