Συνεισφορά στο Weblate

To Weblate έχει αναπτυχθεί από μια ανοιχτή κοινότητα.

Προβολή προελεύσεων Μετάφραση

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα στο κεφάλαιο Συνεισφορά της τεκμηρίωσης.

Κώδικας

Το Weblate αναπτύσσεται στο GitHub, μπορείτε να δημιουργήσετε διακλάδωση ή απλά:

git clone https://github.com/WeblateOrg/weblate.git

You can find more repositories related to Weblate on GitHub.

Μετάφραση

Μπορείτε να μεταφράσετε το Weblate στο hosted.weblate.org.

Kaτάσταση μετάφρασης