Συνεισφορά στο Weblate

To Weblate έχει αναπτυχθεί από μια ανοιχτή κοινότητα.

Προβολή προελεύσεων Μετάφραση

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα στο κεφάλαιο Συνεισφορά της τεκμηρίωσης.

Κώδικας

Το Weblate αναπτύσσεται στο GitHub, μπορείτε να δημιουργήσετε διακλάδωση ή απλά:

git clone https://github.com/WeblateOrg/weblate.git

Αυτή η ιστοσελίδα είναι αποθυκευμένη στο GitHub καθώς και στο:

git clone https://github.com/WeblateOrg/website.git

Μετάφραση

Μπορείτε να μεταφράσετε το Weblate στο hosted.weblate.org.

Kaτάσταση μετάφρασης