Υποστήριξη Weblate

Το Weblate είναι ένα δωρεάν λογισμικό με υποστήριξη κοινότητας.

Θέμα αναφοράς

Σφάλματα ή αιτήσεις για χαρακτηριστικά

Έχετε βρει κάποιο σφάλμα στο Weblate; Έχετε ιδέα πώς να το βελτιώσουμε; Αναφέρετέ το στη καταγραφή θεμάτων στο GitHub.

Θέματα ασφάλειας

Αν βρείτε θέμα ασφάλειας στη βάση του κώδικά μας, αναφέρετέ τη στο HackerOne. Περισσότερες πληροφορίες για την αναφορά θεμάτων ασφάλειας μπορούν να βρεθούν στην τεκμηρίωσή μας.

Υποστήριξη για φιλοξενούμενες υπηρεσίες Weblate

Αν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίας φιλοξενίας μας, μπορείτε να ζητήσετε υποστήριξη στο support@weblate.org.

Λίστες αλληλογραφίας

Λίστα αλληλογραφίας για χρήστες και προγραμματιστές

Λίστα αλληλογραφίας Ανακοινώσεις Hosted Weblate

Υπερχείλιση στοίβας

Μπορείτε, επίσης, να ρωτήσετε σχετικές ερωτήσεις για την Υπερχείλιση Στοίβας.

Συμβουλευτική

Δείτε τις προσφορές υποστήριξης για περιπτώσεις αυτοφιλοξενούμενου Weblate

Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με τον Michal Čihař, που είναι δημιουργός του Weblate για τις υπηρεσίες συμβουλευτικής.