Χρήση Weblate Menu

Get help

Weblate is copylefted libre software with community support. Subscribers receive priority support at no extra charge. Prepaid help packages are available for everyone.

Θέμα αναφοράς
Bugs and feature requests

Issues and ideas for improvement can be reported to the issue tracker.

Θέματα ασφάλειας

Should you find a vulnerability, please report it to HackerOne. More info to be found in the documentation.

Premium support

As a subscriber, you get premium support at support@weblate.org.

Prepaid support for gratis service and self-hosted installations

Εγκατάσταση στον Linux διακομιστή σας

 • One-time installation of Weblate
 • Installation using virtualenv, uWSGI and NGINX
 • Using PostgreSQL as database backend
 • Απαιτείται ριζική πρόσβαση ή στενή συνεργασία των διαχειριστών σας
 • Setup customization
€300installation Buy now

Docker installation on your Linux server

 • One-time installation of Weblate
 • Installation using Docker
 • Απαιτείται ριζική πρόσβαση ή στενή συνεργασία των διαχειριστών σας
 • Setup customization
€200installation Buy now

Βασική αυτοφιλοξενούμενη υποστήριξη

 • Issues in your environment fixed immediately.
 • Priority e-mail support.
€500annually Buy now

Διευρημένη αυτοφιλοξενούμενη υποστήριξη

 • Always upgraded to latest version.
 • Issues in your environment fixed immediately.
 • Priority e-mail support.
€750annually Buy now

Υπηρεσία δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας

€250annually Buy now

Consulting services and/or custom development

 • Development of custom features
 • Integration of Weblate into your workflow
 • Suggestions on the internationalization and localization
€50hourly Επικοινωνήστε μαζί μας
Ask for help

Payment

Payments by credit card, bank transfer or cryptocurrency transaction are accepted. Please get in touch for more details and possibilities. All listed prices exclude VAT. EU end users and Czech companies will be charged with additional 21% VAT. The reverse charge applies to invoices issued to businesses within the EU.

Λίστες αλληλογραφίας

Users and developers
Hosted Weblate announcements
 • Low traffic and moderated
 • Only premium service announcements
 • Find answers in its archives
Pose questions on Stack Overflow.
Join the community and contribute

Weblate is a platform for one of the most positive and empowering communities of libre software. We learn and grow together and we connect the world.

Contribute with us
Ελληνικά