Υποστήριξη Weblate

Το Weblate είναι ένα δωρεάν λογισμικό με υποστήριξη κοινότητας.

Θέμα αναφοράς

Σφάλματα ή αιτήσεις για χαρακτηριστικά

Έχετε βρει κάποιο σφάλμα στο Weblate; Έχετε ιδέα πώς να το βελτιώσουμε; Αναφέρετέ το στη καταγραφή θεμάτων στο GitHub.

Λίστα επικοινωνίας

Υπάρχει μια λίστα επικοινωνίας weblate@lists.cihar.com όπου μπορείτε να συζητήσετε για διάφορα πράγματα σχετικά με το Weblate. Μπορείτε να εγγραφείτε ή να αναζητήστε τα αρχείo.

Η λίστα αλληλογραφίας είναι επίσης διαθέσιμη στο Gmane όπου μπορείτε να περιηγηθείτε στο αρχείο ή να χρησιμοποιήσετε περιβάλλον NNTP.

Υπερχείλιση στοίβας

Μπορείτε, επίσης, να ρωτήσετε σχετικές ερωτήσεις για την Υπερχείλιση Στοίβας.

IRC

Όταν ορισμένοι ενδιαφέροντες άνθρωποι είναι συνδεδεμένοι, μπορείτε να βρείτε βοήθεια στο κανάλι #weblate στο δίκτυο freenode. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε εκεί το webchat.

Συμβουλευτική

Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με τον Michal Čihař, που είναι δημιουργός του Weblate για τις υπηρεσίες συμβουλευτικής.