Υποστήριξη Weblate

Weblate is a free software with community support. Cloud hosted Weblate subscribers receive priority support with no extra charge. All other users can prepay ad-hoc help packages.

Θέμα αναφοράς

Σφάλματα ή αιτήσεις για χαρακτηριστικά

Έχετε βρει κάποιο σφάλμα στο Weblate; Έχετε ιδέα πώς να το βελτιώσουμε; Αναφέρετέ το στη καταγραφή θεμάτων στο GitHub.

Θέματα ασφάλειας

Αν βρείτε θέμα ασφάλειας στη βάση του κώδικά μας, αναφέρετέ τη στο HackerOne. Περισσότερες πληροφορίες για την αναφορά θεμάτων ασφάλειας μπορούν να βρεθούν στην τεκμηρίωσή μας.

Υποστήριξη για αυτοφιλοξενούμενα περιβάλλοντα

Ανησυχείτε βάζοντας τις μεταφράσεις στο σύννεφο; Μπορείτε να φιλοξενήσετε μόνοι σας το Weblate και να έχετε άριστη υποστήριξη για την εγκατάστασή σας.

Εγκατάσταση στον Linux διακομιστή σας 300 Ευρώ
 • Εγκατάσταση μιας φοράς του Weblate
 • Εγκατάσταση με χρήση των virtualenv, uwsgi και nginx
 • Χρήση των PostgreSQL, MySQL ή MariaDB ως βάσεις δεδομένων παρασκηνίου
 • Απαιτείται ριζική πρόσβαση ή στενή συνεργασία των διαχειριστών σας
 • Προσαρμογή ρύθμισης
 • Δεν περιλαμβάνει ανάπτυξη προσαρμοσμένου κώδικα
Installation using Docker on your Linux server 200 Ευρώ
 • Εγκατάσταση μιας φοράς του Weblate
 • Installation using Docker
 • Απαιτείται ριζική πρόσβαση ή στενή συνεργασία των διαχειριστών σας
 • Προσαρμογή ρύθμισης
 • Δεν περιλαμβάνει ανάπτυξη προσαρμοσμένου κώδικα
Βασική υποστήριξη αυτοφιλοξενούμενου Weblate 500 Ευρώ / έτος
 • Θα διορθώσουμε θέματα που έλαβαν χώρα στον περιβάλλον σας.
 • Θα λάβετε υποστήριξη ηλεκτρονικής αλληλογραφίας προτεραιότητας.
Extended support for self hosted Weblate 750 Ευρώ / έτος
 • To Weblate θα αναβαθμίζεται στην τελευταία έκδοση με κάθε δημοσίευση.
 • Θα διορθώσουμε θέματα που έλαβαν χώρα στον περιβάλλον σας.
 • Θα λάβετε υποστήριξη ηλεκτρονικής αλληλογραφίας προτεραιότητας.
Υπηρεσίες συμβουλευτικής ή προσαρμοσμένη ανάπτυξη 50 Ευρώ
 • Ανάπτυξη προσαρμοσμένων χαρακτηριστικών
 • Ενσωμάτωση του Weblate στη ροή εργασιών σας
 • Προτάσεις για τη διαδικασία διεθνοποίησης ή τοπικοποίησης

Ρωτήστε μας για λεπτομέρειες σχετικά με το αυτοφιλοξενούμενο Weblate

Υποστήριξη για φιλοξενούμενες υπηρεσίες Weblate

Αν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίας φιλοξενίας μας, μπορείτε να ζητήσετε υποστήριξη στο support@weblate.org.

Λίστες αλληλογραφίας

Λίστα αλληλογραφίας για χρήστες και προγραμματιστές

Λίστα αλληλογραφίας Ανακοινώσεις Hosted Weblate

Υπερχείλιση στοίβας

Μπορείτε, επίσης, να ρωτήσετε σχετικές ερωτήσεις για την Υπερχείλιση Στοίβας.