Υποστήριξη Weblate

Το Weblate είναι ένα δωρεάν λογισμικό με υποστήριξη κοινότητας.

Θέμα αναφοράς

Σφάλματα ή αιτήσεις για χαρακτηριστικά

Έχετε βρει κάποιο σφάλμα στο Weblate; Έχετε ιδέα πώς να το βελτιώσουμε; Αναφέρετέ το στη καταγραφή θεμάτων στο GitHub.

Θέματα ασφάλειας

Αν βρείτε θέμα ασφάλειας στη βάση του κώδικά μας, αναφέρετέ τη στο HackerOne. Περισσότερες πληροφορίες για την αναφορά θεμάτων ασφάλειας μπορούν να βρεθούν στην τεκμηρίωσή μας.

Λίστα επικοινωνίας

Υπάρχει μια λίστα επικοινωνίας weblate@lists.cihar.com όπου μπορείτε να συζητήσετε για διάφορα πράγματα σχετικά με το Weblate. Μπορείτε να εγγραφείτε ή να αναζητήστε τα αρχείo.

Η λίστα αλληλογραφίας είναι επίσης διαθέσιμη στο Gmane όπου μπορείτε να περιηγηθείτε στο αρχείο ή να χρησιμοποιήσετε περιβάλλον NNTP.

Υπερχείλιση στοίβας

Μπορείτε, επίσης, να ρωτήσετε σχετικές ερωτήσεις για την Υπερχείλιση Στοίβας.

IRC

You might also find help on #weblate channel on freenode network. You can also use webchat there.

Συμβουλευτική

Δείτε τις προσφορές υποστήριξης για περιπτώσεις αυτοφιλοξενούμενου Weblate

Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με τον Michal Čihař, που είναι δημιουργός του Weblate για τις υπηρεσίες συμβουλευτικής.