Go Weblate! Menu

Preuzmite Weblate

Sav Weblate izvorni kod je slobodan i možete ga koristiti, menjati, deliti i distribuirati. Diskutovati sa vašim saradnica.

Pogledaj izvorni kôd Naručite premijum usluge
Brza postavka
Brza instalacija

Weblate se najlakše instalira uz pomoć „pip“ ili Dokera. Ispratite vodič za brzo postavljanje radi detaljnijih uputstava.

Preuzmi izvorni kod

Latest releases for download

Odraz za oblak ili virtuelnu mašinu

Weblate može da radi u oblaku ili virtuelnom okruženju. Sledeći vodiči će vam pružiti detaljnije informacije o najčešćim platformama.

Pokretanje Weblate-a u Doker kontejneru
Vodič za Doker
Pokretanje Weblate-a na OpenShift platformi
Vodič za OpenŠift
Pokretanje Weblate-a na Kubernetes platformi
Vodič za Kubernets

Githab skladište

Weblate se razvija na Githabu. Tamo ga možete razgranati, pronaći još skladišta ili samo:

# Weblate
git clone https://github.com/WeblateOrg/weblate.git

# Klijent komandne linije
git clone https://github.com/WeblateOrg/wlc.git

Klijent komandne linije

Možete udaljeno kontrolisati Weblate pomoću komande wlc. Može se instalirati pomoću „Python PIP“:

pip3 install wlc

Pridružite se zajednici i dajte doprinos

Weblate je jedna od najpozitivnijih i snažnijih zajednica slobodnog softvera. Mi radimo i rastemo zajedno i povezujemo svet.

Radite sa nama
Srpski