Zgjidhni Weblate-in! Menu

Shkarkoni Weblate-in

Krejt kodi burim i Weblate-it mund të kihet falas për ta përdorur, modifikuar, ndarë me të tjerët dhe shpërndarë. Bisedojeni me bashkëpunëtorët tuaj.

Shihni burime Merrni shërbim me pagesë
Ujdisje e shpejtë
Instalim i shpejtë

Instalimi i Weblate-it bëhet më lehtë duke përdorur pip ose Docker, për udhëzime më të hollësishme, ju lutemi, ndiqni Udhërrëfyesin për ujdisje të shpejtë.

Shkarkoni kodin burim

Latest releases for download

Figura në re ose të virtualizuara

Weblate-i mund të xhirojë në çfarëdo reje apo mjedisi virtualizimi. Udhërrëfyesit vijues do t’ju tregojnë të dhëna të hollësishme rreth disa prej platformave më të zakonshme.

Xhirim Weblate-i në një kontejner Docker
Udhërrëfyes për Docker
Xhirim i Weblate-it në platformën OpenShift
Udhërrëfyes për OpenShift
Xhirim i Weblate-it në platformën Kubernetes
Udhërrëfyes për Kubernetes

Depo GitHub

Weblate-i zhvillohet në GitHub, mund të krijoni degën tuaj këtu, të gjeni më tepër depo, ose thjesht:

# Weblate
git clone https://github.com/WeblateOrg/weblate.git

# Klient Weblate për rresht urdhrash
git clone https://github.com/WeblateOrg/wlc.git

Klient Weblate për rresht urdhrash

Weblate-in mund ta kontrolloni së largëti duke përdorur wlc, që mund të instalohet prej pip Python:

pip3 install wlc

Bëhuni pjesë e bashkësisë dhe jepni ndihmesë

Weblate-i është një platformë për një nga bashkësitë më pozitive dhe më fuqizuese të software-it të lirë. Mësojmë dhe rritemi bashkë dhe lidhim botën.

Jepni ndihmesë te ne
Shqip