Hämta hem Weblate

Weblate kommer med komplett källkod.

Visa källor

Kod

Weblate utvecklas på Github, du kan skapa en förgrening där eller bara utföra:

# Weblate
git clone https://github.com/WeblateOrg/weblate.git

# wlc
git clone https://github.com/WeblateOrg/wlc.git

# Weblate website
git clone https://github.com/WeblateOrg/website.git

Hämta

Du kan hämta den senaste utgåvan här:

You can also install using packages for following Linux distributions:

Kommandoradsklient för Weblate

Du kan fjärrstyra Weblate med wlc, det kan installeras genom att använda Python PIP:

pip3 install wlc

You can also install using packages for following Linux distributions:

Cloud or virtualization images

Weblate can be run in any cloud or virtualization environment. Following links will show you information about some of these: