Descàrrega de Weblate

Weblate està alliberat en el seu codi font complet.

Vista del codi font

Codi

Weblate està essent desenvolupada sobre Github, la podeu copiar o tant sols:

# Weblate
git clone https://github.com/WeblateOrg/weblate.git

# wlc
git clone https://github.com/WeblateOrg/wlc.git

# Weblate website
git clone https://github.com/WeblateOrg/website.git

Baixa

Podeu baixar l'última versió aquí:

També podeu instal·lar-lo mitjançant paquets en les distribucions de Linux següents:

Client de línia d'ordres de Weblate

Podeu controlar el Weblate remotament fent servir wlc, això es pot instal·lar amb Python PIP:

pip3 install wlc

També podeu instal·lar-lo mitjançant paquets en les distribucions de Linux següents:

El núvol o imatges virtualitzades

Weblate pot ser executat en el núvol o una màquina virtual. Els enllaços següents mostraran més informacions sobre això: