Descàrrega de Weblate

Weblate està alliberat en el seu codi font complet.

Vista del codi font

Codi

Weblate està essent desenvolupada sobre Github, la podeu copiar o tant sols:

# Weblate
git clone https://github.com/WeblateOrg/weblate.git

# wlc
git clone https://github.com/WeblateOrg/wlc.git

# Weblate website
git clone https://github.com/WeblateOrg/website.git

Baixa

Podeu baixar l'última versió aquí:

You can also install using packages for following Linux distributions:

Weblate command line client

You can control Weblate remotely using wlc, it can be installed by using Python PIP:

pip3 install wlc

You can also install using packages for following Linux distributions:

Cloud or virtualization images

Weblate pot ser executat en el núvol o una màquina virtual. Els enllaços següents mostraran més informacions sobre això: