Напред, Weblate! Menu

Сваляне на Weblate

Целият изходен код на Weblate е свободно достъпен – можете да го ползвате, променяте, споделяте и разпространявате. Обсъдете това със съмишлениците си.

Преглед на изходния код Get premium service
Бърза настройка
Бърза инсталация

Weblate is easiest to install using pip or Docker, please follow the Quick setup guide for more detailed instructions.

Изтегляне на изходния код

Latest releases for download

Изображения за виртуализация или използване в облака

Weblate може да работи във всяка виртуална или облачна среда. Следните ръководства ще Ви предоставят детайлна информация, относно тези възможности.

Пускане на Weblate в контейнер на „Docker“
Ръководство за „Docker“
Пускане на Weblate в платформата „OpenShift“
Ръководство за „OpenShift“
Пускане на Weblate в платформата „Kubernetes“
Kubernetes guide

Хранилище в GitHub

Weblate се разработва в GitHub, където може да направите свой наследен проект или да разгледате другите хранилища, или само:

# Weblate
git clone https://github.com/WeblateOrg/weblate.git

# Клиент за команден ред на Weblate
git clone https://github.com/WeblateOrg/wlc.git

Клиент за команден ред на Weblate

Може да управлявате Weblate отдалечено, използвайки добавката wlc, която може да бъде инсталирана с помощта на pip от Python:

pip3 install wlc

Join the community and contribute

Weblate is a platform for one of the most positive and empowering communities of libre software. We learn and grow together and we connect the world.

Допринесете с нас
Български