Weblate downloaden

Weblate wordt geleverd met de volledige broncode.

Bronnen weergeven Get support for Weblate

Downloaden

U kunt de meest recente versie hier downloaden:

U kunt ook een installatie uitvoeren via pakketten voor de volgende Linux-distributies:

Weblate-opdrachtregelcliënt

U kunt Weblate extern besturen met wlc; dit kunt u installeren door Python PIP te gebruiken:

pip3 install wlc

U kunt ook een installatie uitvoeren via pakketten voor de volgende Linux-distributies:

Cloud of virtualisatie images

Weblate kan in elke cloud- of virtualisatieomgeving uitgevoerd worden. De volgende koppelingen bieden meer informatie over een aantal hiervan:

Code

Weblate wordt ontwikkeld op GitHub, je kan er een fork aanmaken of gewoon:

# Weblate
git clone https://github.com/WeblateOrg/weblate.git

# wlc
git clone https://github.com/WeblateOrg/wlc.git

# Weblate website
git clone https://github.com/WeblateOrg/website.git