Weblate downloaden

Weblate wordt geleverd met de volledige broncode.

Bronnen bekijken

Code

Weblate wordt ontwikkeld op Github, je kan er een fork aanmaken of gewoon:

# Weblate
git clone https://github.com/WeblateOrg/weblate.git

# wlc
git clone https://github.com/WeblateOrg/wlc.git

# Weblate website
git clone https://github.com/WeblateOrg/website.git

Downloaden

Je kan de meest recente versie hier downloaden:

U kunt ook een installatie uitvoeren via pakketten voor de volgende Linux-distributies:

Weblate-opdrachtregelcliënt

Je kan Weblate vanop afstand besturen met wlc, je kan het installeren met Python PIP :

pip3 install wlc

U kunt ook een installatie uitvoeren via pakketten voor de volgende Linux-distributies:

Cloud of virtualisatie images

Weblate kan worden uitgevoerd in elke cloud of virtualisatieomgeving. Volgende links bieden meer informatie over een aantal hiervan: