Weblate hjelp

Weblate er fri programvare med felleskapsstøtte.

Rapporter problem

Feil eller ønsker

Har du funnet en feil med Weblate? Eller idéer for forbedring? Rapporter til sakshåndteringen på GitHub.

Sikkerhetsproblemer

Skulle du finne sikkerhetsproblemer i kodebasen vår setter vi pris på om du rapporterer det til HackerOne. Flere opplysninger om rapportering av sikkerhetsproblemer kan finnes i vår dokumentasjon.

E-postliste

Det er en e-postliste på weblate@lists.cihar.com der du kan diskutere Weblate. Du kan abonnere eller se gjennom arkivene.

E-postlisten er også tilgjengelig på Gmane der du kan utforske arkivene, eller bruke NNTP-grensesnittet.

Stakk-oversvømmelse

Du kan også stille programmeringsrelaterte spørsmål på Stack Overflow.

IRC

Du kan også finne hjelp på #weblate-kanalen på freenode-nettverket. Du kan også bruke webchat der.

Rådgivning

Se våre støttetilbud for selvtjente Weblate-installasjoner

Du kan også kontakte Michal Čihař som er forfatteren av Weblate for konsulenttjenester.