Weblate-support

Weblate är fri programvara med support från gemenskapen.

Report issue

Fel eller förfrågningar om nya funktioner

Har du upptäckt något fel med Weblate? Har du någon idé hur det kan blir bättre? Rapportera det till felrapporteringssystemet på GitHub.

Security issues

Should you find security issue within our code base, please report it to HackerOne. More information on reporting security issues can be found in our documentation.

Sändlista

Det finns en sändlista weblate@lists.cihar.com där du kan diskutera olika saker om Weblate. Du kan prenumerera eller utforska arkiven.

Sändlistan är också tillgänglig på Gmane där du kan utforska arkiven eller använda NNTP-gränssnittet.

Dataspill

Du kan också ta upp relaterade frågor på Dataspill.

IRC

You might also find help on #weblate channel on freenode network. You can also use webchat there.

Consulting

See our support offerings for self hosted Weblate instances

Du kan också kontakta Michal Čihař som skapat Weblate.