Weblate-support

Weblate är fri programvara med support från gemenskapen.

Report issue

Fel eller förfrågningar om nya funktioner

Har du upptäckt något fel med Weblate? Har du någon idé hur det kan blir bättre? Rapportera det till felrapporteringssystemet på GitHub.

Sändlista

Det finns en sändlista weblate@lists.cihar.com där du kan diskutera olika saker om Weblate. Du kan prenumerera eller utforska arkiven.

Sändlistan är också tillgänglig på Gmane där du kan utforska arkiven eller använda NNTP-gränssnittet.

Dataspill

Du kan också ta upp relaterade frågor på Dataspill.

IRC

Då någon intresserad är online kan du också få hjälp på kanalen #weblate på nätverket freenode. Du kan också använda webchat där.

Consulting

You can also contact Michal Čihař, who is author of Weblate for consulting services.