Start Weblate! Menu

Bidra til Weblate

Weblate utvikles av en åpen gemenskap. Det er mange måter å bidra til utviklingen. Snakk om det med dine kontakter.

Vis kilder Oversett programmet

Har du funnet en feil i Weblate?

  • I fall det er sensitivt, eller et sikkerhetsproblem, innrapporter det til HackerOne. Andre måter å repportere sikkerhetsproblemer er å finne i dokumentasjonen.
  • Forsikre deg om at feilen ikke allerede er rapportert, ved å søke i GitHub-problemoversikten.
  • Hvis du ikke finner en åpen feilrapport som beskriver problemet, åpne en ny.
  • Følg instruksjonene i feilsporermalen, og oppgi så mye relevant info som mulig.
GitHub-problemoversikt

Har du en programfiks?

  • Åpne en ny GitHub-flettingsforespørsel med programfiksen.
  • Forsikre deg om at flettingsforespørselen beskriver i klarhet hva problemet og løsningen er. Inkluder relevante problemsporingsnumre.
Åpne en flettingsforespørsel

Mangler det en funksjon, eller ønsker du å endre noe?

  • Foreslå din endring i GitHub-feilsporeren.
  • Følg instruksjonene i feilsporermalen, og oppgi så mye relevant info som mulig.
GitHub-problemoversikt

Spørsmål vedrørende kildekode?

Utforsk dokumentasjonen

Ønsker du å hjelpe til med dokumentasjonen?

  • Dokumnetasjonen er en del av hovedkodelageret, og du kan enklet følge lenkene for å redigere hver side direkte fra dokumentasjonen.
  • Når du har en programfiks klar, følg programfiksinstruksen.
Utforsk dokumentasjonen

Finansiell støtte blir alltid brukt smart.

Åpne donasjonssiden for å se mulighetene.

Doner nå

Er du en oversetter? Hjelp til å oversette selve Weblate.

Du kan oversette Weblate og mange andre prosjekter på hosted.weblate.org.

Begynn å oversette
Oversettelsesstatus
Norsk bokmål