Start Weblate! Menu

Bruksvilkår og personvern

Juridiske dokumenter som behøves for å tilby denne tjenesten. Tjenestevilkårene gjelder på engelsk, oversettelser tilbys som veiledning.

Vis engelsk versjon

Bruksvilkår

Rettighetene og forpliktelsene for bruker og tilbyder som resultat av bruk av tjenesten håndheves av disse tjenestevilkårene.

Definisjoner

I denne brukervilkår:

Avtale
betyr lisensavtale i meningen av artikkel 2358 og følgende, i sivilkoden konkludert av og mellom bruker og tilbyder etter at samtykke er gitt
Sivilkode
betyr artikkel nr. 89/2012 samlet, i sivilkoden, som endret
Samtykke
betyr brukerens samtykke med disse tjenestevilkårene og andre juridiske dokumenter uttrykt ved å huke av i avkryssningsboksen under registrering
Informasjonskapsler
betyr all data sendt av tjenestens vev-tjener til brukerens datamaskin eller en annen enhet tilkoblet Internett, som muliggjør innhenting av unik identifikasjon av brukerens nettleser
GDPR
betyr EU-regulering nr. 679/2016, General Data Protection Regulation, også kjent som GDPR
Lisens
betyr ikke-eksklusiv lisens innvilget av tilbyderen til brukeren av tjenesten
Tilbyder
betyr Ing. Michal Čihař, Nábřežní 694, 471 54 Cvikov, CZ, Reg. Nr. 04705904
Personlig data
betyr personopplysninger i meningen av artikkel EU-regulering nr. 679/2016 sendt inn av brukeren i tjenesten og/eller informasjonskapsler
Eier
betyr brukeren som kan håndtere prosjekt
Prosjekt
menes oversettelsesprosjekter tilgjengelige på denne tjeneren
Tjeneste
betyr nettsiden og tjenestene basert på Weblate drevet av tilbyderen
Oversettelsesminne
betyr det valgfrie oversettelsesminnet tilbudt i Weblate
Bruker
betyr enhver juridisk enhet eller et individ annet enn tilbyderen, som bruker tjenesten
VKS
betyr distribuert versjonskontrollsystem brukt av prosjektet, som Git eller Mercurial

Konkludering av lisensavtale

Lisensatalen konkluderes ved brukerens samtykke av tilbyderens tilbud.

Lisensavtale

Ved å godta avtalen under artikkel 2.1, trer følgende provisjoner av denne artikkel 3 av tjenestevilkårene i effekt.

Tilbyderen presenterer brukeren med en lisensavtale, og brukeren godtar denne, alt i henhold til vilkårene og betingelsene stipulert i disse tjenestevilkårene.

Tilbyderen har rett til å stenge, justere, og endre tjenesten, eller gjøre den utilgjengelig på nettadressen når det skulle være.

Brukeren samtykker til bruk av tjenesten på en måte som ikke setter teknisk programvare og/eller maskinvare i spill, på vegne av tilbyderen, og/eller slike vilkår i tilbyderens bruk.

Brukeren samtykker til å unngå å bruke tjenesten med ond hensikt og/eller ved vilje å forårsake skade på tjenesten.

Brukeren samtykker til å ikke omgå tjenestens programvare og/eller tekniske maskinvarebegrensninger, i særdeleshet dens sikkerhetssystemer.

Skadeansvar

Brukeren gjør det herved udiskuterbart at tilbyderen ikke skal være ansvarlig for skade forårsaket av brukeren som følge av bruk av tjenesten.

Hvis brukeren er forretningsdrivende, forkaster vedkommende ettertrykkelig sin rett til kompensasjon fra tilbyderen for skade utilsiktet forårsaket av tilbyderen for brukeren gjennom brudd på noen forpliktelse som finnes i disse tjenestevilkårene og/eller som resultat av bruk av tjenesten.

Personlig data

I meningen av Article 7 av GDPR, gir brukeren herved sitt samtykke til innsamling, lagring og behandling av den personlige dataen oversendt av brukeren til administratoren, som er tilbyderen, gjennom bruken av tjenesten. Brukeren gir sitt samtykke med behandling og bruk av sin personlige data av tilbyderen, dens ansatte og/eller dens autoriserte forretningspartnere. Dette samtykket gis så lenge brukeren ikke fjerner sin konto fra tjenesten.

Formålet med behandling av personlig data som bestemt av tilbyderen er bruken av personlig data for forsendelse av kommersielle kommunikasjoner til dataens opphav (brukeren) med elektroniske midler, under lov nr. 480/2004 samlet, om gitte tjenester av informasjonssamfunnet, som endret, og ytterligere til forretningsbehov for tilbyderens kontraktsbaserte partnere og i statistikkøyemed for tilbyderen.

Hvis brukeren direkte eller effektivt informerer brukeren om at vedkommende ikke lenger ønsker å motta forretningsinformasjon fra tilbyderen, skal tilbyderen unngå å sende ytterligere uoppfordret forretningskommunikasjon.

Brukeren gjør det klart at vedkommende kjenner sine rettigheter under artikkel 15 og artikkel 17 av lov om personlig databeskyttelse, og gjør det klart at all persondata er nøyaktig, og at den stemmer, samt at den har blitt oppgitt frivillig.

Tilbyderen gjør det klart at den vil samle inn personlig data kun i nødvendig omfang for å møte ovennevnt formål, og behandle personlig data i samsvar med formålet de ble samlet inn i. Tilbyderens ansatte og andre individer som behandler den personlige dataen på grunnlag av kontrakten med tilbyderen skal opprettholde dens konfidensialitet, selv etter at forretningsforholdet med tilbyderen er opphevet.

Tilbyderen gjør det klart at den vil behandle den personlige dataen med elektroniske midler (automatisk) via dataprogram, som tilbyderen har sikret seg retten til å bruke, i særdeleshet tjenesten.

Brukerens samtykke under denne artikkel 5 av tjenestevilkårene utgjør en fri og informert juridisk handling som angår samtykket for dataens opphav (brukeren) med behandling av persondata.

Oversettelser

Tjenesten organiserer oversettelsen i individuelle prosjekter, der eieren er ansvarlig for håndtering av dem, og for å presist spesifisere lisensen for prosjektet.

Å ikke angi oversettelseslisens betyr at oversettelsen blir tilgjengelig under samme lisens som det gitte prosjektet.

Hvis prosjektet etter eget valg skulle benytte seg av oversettelsesminnet, vil lisensen til oversettelsen innvilges alle oversettelsesminnebrukere.

Brukeren samtykker til lisensen et prosjekt har angitt ved å bidra til prosjektet.

Brukeren samtykker til bruk av eget navn og e-post som forfatterskap i VKS-innsendelser. Brukeren forstår at denne innvilgelsen ikke er tilbakekallbar som følge av VKS-systemers natur.

Informasjonskapsler

I betydning av artikkel 89, lov nr. 480/2004 Samlet, om elektronisk kommunikasjon, som endret, informeres brukeren om at tjenesten bruker informasjonskapsler.

Tjenesten bruker informasjonskapsler til å personalisere innhold.

Styrende lov

Disse tjenestevilkårene skal håndheves av lovene i Tsjekkia, med unntak av konfliktsregler.

Enhver uoverensstemmelse som måtte oppstå på grunnlag av avtalen og/eller disse tjenestevilkårene skal løses i Tsjekkisk rett, som har materiell og lokal jurisdiksjon.

Ikrafttredelse

Disse tjenestevilkårene trer i kraft og håndheves fra første september 2017.

Personvernspraksis

Vi overholding regulering nr. 679/2016, General Data Protection Regulation, også kjent som GDPR. Dette dokumentet inneholder nødvendige spesifikasjoner.

Personlig datakontrollør

Ing. Michal Čihař, Zdiměřická 1439/8, 149 00 Praha, CZ, Reg. nr. 04705904

Weblate har utpekt en databeskyttelsesoffiser, som kan nås via privacy@weblate.org.

Personopplysninger behandlet av Weblate

Weblate behandler kun personopplysninger brukeren gjør tilgjengelig ved å bruke det:

Navn og e-post-adresse
Disse brukes for å identifisere deg i VKS-innsendelser
Videre benyttes e-post for merknader om hendelser det holdes oppsyn med
Passord i sjekksummert form
Brukt til autentisering av brukeren, hvis satt opp
Passord lagres i sjekksummert form ved bruk av Argon2.
IP-adresse og nettlesernavn
Disse loggføres i fall viktige endringer på kontoen din inntreffer (f.eks. passordbytte) for å tillate diagnose i tilfelle kontoen din blir stjålet
Faktureringsinfo
Hvis du kjøper en tjeneste av oss, samler vi ytterligere faktureringsinformasjon som trengs for utstedelse av faktura

Formål og legal basis for behandling av personlig data

Din personlige data vil bli brukt i formålet av tjenesten:

 • for å tilby funksjonene i tjenesten, for å kontakte deg i forhold som angår våre tjenester (også ved forsendelse av e-post og meldinger) og i forsikring av teknisk funksjonalitet i oppfyllelsen av kontraktsmessige, eller førkontraktsmessige forpliktelser i våre tjenester (Artikkel 6 (1) b. GDPR)
 • for å analysere din bruk av våre tjenester, og forbedre våre tjenester (Artikkel 6 (1) b. og f. GDPR)
 • med ditt uttrykte samtykke eller instruks om å utføre forretningsaktiviteter, eller sende deg nyhetsbrev (Artikkel 6 (1) a. GDPR)

Tilgang til personlige data

Kontrolløren har utført alle hensiktsmessige tekniske oppgaver for å beskytte personopplysningene. Kun autoriserte personer kan få tilgang til den.

Tredjeparter som kan få tilgang til den personlige dataen når det er nødvendig er:

 • Personer som har blitt innleid for teknisk betjening av tjenesten.
 • Betalingsformidlere.

All personlig data er lagret i den europeiske unionen.

Oppbevaring av personlig data

Den personlige dataen lagres i tjenesten til brukeren sletter sin konto på tjenesten.

Tilgangslogg-info kan beholdes i lengre perioder for å etablere, utøve eller forsvare juridisk framsatte krav.

Dine rettigheter

Brukeren oppgir personlig data frivillig. Uten denne personlige dataen kan ikke tjenesten tilbys.

Vi ønsker at du alltid skal ha kontroll over din personlige data. I denne hensikt, har du gitte rettigheter som tillater det. Under gitte omstendigheter, kan du:

 • Få tilgang til all din personlige data som vi behandler, og hent en kopi av all den i sin helhet (Artikkel 15 GDPR)
 • Korriger personopplysninger som vi behandler hvis du tror de inneholder feil
 • Beordre oss om å slette din personlige data
 • Begrense behandling av personlig data
 • Objekt til behandling
 • Motta din personlige data i et vanlig brukt og maskinlesbart format, eller å overføre denne personlige dataen til en annen tilbyder.

Fjerning, korrigering og henting av din personlige data kan gjøres i kontobehandlingen, og er helautomatisert.

Norsk bokmål