Start Weblate! Menu

Bruksvilkår og personvern

Juridiske dokumenter som behøves for å tilby denne tjenesten. Tjenestevilkårene gjelder på engelsk, oversettelser tilbys som veiledning.

Vis engelsk versjon

Bruksvilkår

Rettighetene og forpliktelsene for bruker og tilbyder som resultat av bruk av tjenesten håndheves av disse tjenestevilkårene.

Definisjoner

I denne brukervilkår:

Avtale
betyr lisensavtale i meningen av artikkel 2358 og følgende, i sivilkoden konkludert av og mellom bruker og tilbyder etter at samtykke er gitt
Sivilkode
betyr artikkel nr. 89/2012 samlet, i sivilkoden, som endret
Samtykke
betyr brukerens samtykke med disse tjenestevilkårene og andre juridiske dokumenter uttrykt ved å huke av i avkryssningsboksen under registrering
Informasjonskapsler
betyr all data sendt av tjenestens vev-tjener til brukerens datamaskin eller en annen enhet tilkoblet Internett, som muliggjør innhenting av unik identifikasjon av brukerens nettleser
GDPR
betyr EU-regulering nr. 679/2016, General Data Protection Regulation, også kjent som GDPR
Lisens
betyr ikke-eksklusiv lisens innvilget av tilbyderen til brukeren av tjenesten
Tilbyder
betyr Ing. Michal Čihař, Nábřežní 694, 471 54 Cvikov, CZ, Reg. Nr. 04705904
Personlig data
betyr personopplysninger i meningen av artikkel EU-regulering nr. 679/2016 sendt inn av brukeren i tjenesten og/eller informasjonskapsler
Eier
betyr brukeren som kan håndtere prosjekt
Prosjekt
menes oversettelsesprosjekter tilgjengelige på denne tjeneren
Tjeneste
betyr nettsiden og tjenestene basert på Weblate drevet av tilbyderen
Oversettelsesminne
betyr det valgfrie oversettelsesminnet tilbudt i Weblate
Bruker
betyr enhver juridisk enhet eller et individ annet enn tilbyderen, som bruker tjenesten
VKS
betyr distribuert versjonskontrollsystem brukt av prosjektet, som Git eller Mercurial

Konkludering av lisensavtale

Lisensatalen konkluderes ved brukerens samtykke av tilbyderens tilbud.

Lisensavtale

Ved å godta avtalen under artikkel 2.1, trer følgende provisjoner av denne artikkel 3 av tjenestevilkårene i effekt.

Tilbyderen presenterer brukeren med en lisensavtale, og brukeren godtar denne, alt i henhold til vilkårene og betingelsene stipulert i disse tjenestevilkårene.

Tilbyderen har rett til å stenge, justere, og endre tjenesten, eller gjøre den utilgjengelig på nettadressen når det skulle være.

Brukeren samtykker til bruk av tjenesten på en måte som ikke setter teknisk programvare og/eller maskinvare i spill, på vegne av tilbyderen, og/eller slike vilkår i tilbyderens bruk.

Brukeren samtykker til å unngå å bruke tjenesten med ond hensikt og/eller ved vilje å forårsake skade på tjenesten.

Brukeren samtykker til å ikke omgå tjenestens programvare og/eller tekniske maskinvarebegrensninger, i særdeleshet dens sikkerhetssystemer.

Skadeansvar

Brukeren gjør det herved udiskuterbart at tilbyderen ikke skal være ansvarlig for skade forårsaket av brukeren som følge av bruk av tjenesten.

Hvis brukeren er forretningsdrivende, forkaster vedkommende ettertrykkelig sin rett til kompensasjon fra tilbyderen for skade utilsiktet forårsaket av tilbyderen for brukeren gjennom brudd på noen forpliktelse som finnes i disse tjenestevilkårene og/eller som resultat av bruk av tjenesten.

Personlig data

I meningen av Artikkel 7 av GDPR gir brukeren herved samtykke til innsamling, lagring, og behandling av personlig data i henhold til personvernspraksisen.

Oversettelser

Tjenesten organiserer oversettelsen i individuelle prosjekter, der eieren er ansvarlig for håndtering av dem, og for å presist spesifisere lisensen for prosjektet.

Å ikke angi oversettelseslisens betyr at oversettelsen blir tilgjengelig under samme lisens som det gitte prosjektet.

Hvis prosjektet etter eget valg skulle benytte seg av oversettelsesminnet, vil lisensen til oversettelsen innvilges alle oversettelsesminnebrukere.

Brukeren samtykker til lisensen et prosjekt har angitt ved å bidra til prosjektet.

The User agrees to use of name and e-mail as authorship in the VCS commits. The User understands that this grant is non-revocable due to the nature of the VCS.

Informasjonskapsler

I betydning av artikkel 89, lov nr. 480/2004 Samlet, om elektronisk kommunikasjon, som endret, informeres brukeren om at tjenesten bruker informasjonskapsler.

Tjenesten bruker informasjonskapsler til å personalisere innhold.

Styrende lov

Disse tjenestevilkårene skal håndheves av lovene i Tsjekkia, med unntak av konfliktsregler.

Enhver uoverensstemmelse som måtte oppstå på grunnlag av avtalen og/eller disse tjenestevilkårene skal løses i Tsjekkisk rett, som har materiell og lokal jurisdiksjon.

Ikrafttredelse

These Terms of Service shall come into force and effect on 15th May 2023.

Personvernspraksis

Vi overholding regulering nr. 679/2016, General Data Protection Regulation, også kjent som GDPR. Dette dokumentet inneholder nødvendige spesifikasjoner.

Personlig datakontrollør

Ing. Michal Čihař, Nábřežní 694, 471 54 Cvikov, CZ, Reg. nr. 04705904

Weblate har utpekt en databeskyttelsesoffiser, som kan nås via privacy@weblate.org.

Personopplysninger behandlet av Weblate

Weblate behandler kun personopplysninger brukeren gjør tilgjengelig ved å bruke det:

Navn og e-post-adresse
These are used to identify you in the VCS commits.
Additionally, e-mail is used for notification of watched events.
Passord i sjekksummert form
Brukt til autentisering av brukeren, hvis satt opp
Passord lagres i sjekksummert form ved bruk av Argon2.
IP-adresse og nettlesernavn
These are logged in case of important changes to your account (e.g. a password change) to allow diagnosis in case your account is stolen.
Billing info
Necessary details to issue an invoice is collected when purchasing a service from us.

Formål og legal basis for behandling av personlig data

Din personlige data vil bli brukt i formålet av tjenesten:

 • for å tilby funksjonene i tjenesten, for å kontakte deg i forhold som angår våre tjenester (også ved forsendelse av e-post og meldinger) og i forsikring av teknisk funksjonalitet i oppfyllelsen av kontraktsmessige, eller førkontraktsmessige forpliktelser i våre tjenester (Artikkel 6 (1) b. GDPR)
 • for å analysere din bruk av våre tjenester, og forbedre våre tjenester (Artikkel 6 (1) b. og f. GDPR)
 • med ditt uttrykte samtykke eller instruks om å utføre forretningsaktiviteter, eller sende deg nyhetsbrev (Artikkel 6 (1) a. GDPR)

Tilgang til personlige data

Kontrolløren har utført alle hensiktsmessige tekniske oppgaver for å beskytte personopplysningene. Kun autoriserte personer kan få tilgang til den.

Tredjeparter som kan få tilgang til den personlige dataen når det er nødvendig er:

 • Personer som har blitt innleid for teknisk betjening av tjenesten.
 • If you purchase a service from us, a payment processor gets essential access to your Personal Data, limited to the bare minimum needed to process your payment.

All personlig data er lagret i den europeiske unionen.

Disclosure of the Personal Data

The Personal Data might be disclosed to third parties in limited circumstances when the Controller has a good faith belief it is required by law, such as under a subpoena or other judicial or administrative order.

In case the Controller is required by law to disclose the Personal Data, an attempt will be made to provide the User with prior notice by e-mail (unless the Controller is prohibited, or it would be futile) that a request for the Personal Data has been made to allow the User to object to the disclosure. If the User does not challenge the disclosure request, the Controller may be legally required to turn over the Personal Data.

Oppbevaring av personlig data

Den personlige dataen lagres i tjenesten til brukeren sletter sin konto på tjenesten.

Access log info might be collected for a longer period for the purpose of establishing, exercising or defending legal claims.

Dine rettigheter

Brukeren oppgir personlig data frivillig. Uten denne personlige dataen kan ikke tjenesten tilbys.

Vi ønsker at du alltid skal ha kontroll over din personlige data. I denne hensikt, har du gitte rettigheter som tillater det. Under gitte omstendigheter, kan du:

 • Få tilgang til all din personlige data som vi behandler, og hent en kopi av all den i sin helhet (Artikkel 15 GDPR)
 • Korriger personopplysninger som vi behandler hvis du tror de inneholder feil
 • Beordre oss om å slette din personlige data
 • Begrense behandling av personlig data
 • Objekt til behandling
 • Motta din personlige data i et vanlig brukt og maskinlesbart format, eller å overføre denne personlige dataen til en annen tilbyder.

Fjerning, korrigering og henting av din personlige data kan gjøres i kontobehandlingen, og er helautomatisert.

Norsk bokmål