Contribuiu a Weblate

Weblate està essent desenvolupada per una comunitat oberta.

Vista del codi font Tradueix

Podeu trobar informació més detallada sobre aquest tema a capítol Contribucions de la vostra documentació.

Codi

Weblate està essent desenvolupada sobre Github, la podeu copiar o tant sols:

git clone https://github.com/WeblateOrg/weblate.git

Aquesta web també s'allotja a Github :

git clone https://github.com/WeblateOrg/website.git

Tradueix

Podeu traduir la mateixa Weblate utilitzant Weblate a hosted.weblate.org.

Estat de la traducció