Contribuïu amb el Weblate

El Weblate està essent desenvolupat per una comunitat oberta.

Mostra el codi font Traducció

You can find more detailed information about this topic in Contributing chapter of the documentation.

Codi

El Weblate està essent desenvolupat al GitHub, el podeu bifurcar allà o executant:

git clone https://github.com/WeblateOrg/weblate.git

Aquest lloc web també s'allotja al GitHub :

git clone https://github.com/WeblateOrg/website.git

Traducció

You can translate Weblate at hosted.weblate.org.

Estat de la traducció