Entra al Weblate! Menu

Condicions i privadesa

Els documents legals necessaris per a oferir aquest servei. El document de condicions del servei és en anglès, les traduccions en altres llengües només es proporcionen per a la vostra comoditat.

Mostra la versió en anglès

Condicions del servei

Aquestes condicions del servei governen els drets i obligacions de l’usuari i del proveïdor resultants de l’ús del servei.

Definicions

En aquestes condicions del servei:

Acord
significa l’acord de llicència, amb el significat de l’Article 2358 i posteriors del Codi Civil, signat per i entre l’usuari i el proveïdor sota consentiment
Codi Civil
significa la col·lecció de lleis número 89/2012, el Codi Civil, en la seva forma esmenada
Consentiment
significa el consentiment de l’usuari amb aquestes condicions del servei i altres documents legals expressat mitjançant el marcatge de la casella de selecció durant el registre
Galetes
significa qualsevol fitxer de dades enviat pel servidor web del servei a l’ordinador de l’usuari o a un altre dispositiu connectat a Internet, que permeti obtenir la identificació única del navegador web de l’usuari
RGPD
significa el Reglament de la UE núm. 679/2016, el Reglament General de Protecció de Dades
Llicència
significa la llicència no exclusiva concedida pel proveïdor a l’usuari per a l’ús del servei
Proveïdor
significa Ing. Michal Čihař, Nábřežní 694, 471 54 Cvikov, CZ, núm. de reg. 04705904
Dades personals
significa les dades personals segons el significat del Reglament de la UE núm. 679/2016, inserides per l’usuari al servei i/o les galetes
Propietari
significa l’usuari que pot gestionar el projecte
Projecte
significa el projecte de traducció operat al servei
Servei
significa el lloc web i els serveis basats en el Weblate operats pel proveïdor
Memòria de traducció
significa la memòria de traducció opcional proporcionada al Weblate
Usuari
significa qualsevol entitat legal o persona física diferent del proveïdor, que utilitza el servei
Sistema de control de versions
significa el sistema de control de versions distribuït utilitzat pel projecte, com ara Git o Mercurial

Signatura de l’acord de llicència

L’acord de llicència se signa amb l’acceptació per part de l’usuari de la proposta del proveïdor.

Acord de llicència

En signar l’acord de l’article 2.1 d’aquest acord, les següents disposicions d’aquest article 3 de les condicions del servei esdevenen vigents.

El proveïdor presenta a l’usuari un acord de llicència i l’usuari accepta aquest acord de llicència, tot això sobre les condicions i termes definits en aquestes condicions del servei.

El proveïdor tindrà dret a tancar, ajustar, modificar o fer que el servei no sigui disponible a l’adreça web en qualsevol moment.

L’usuari es compromet a fer servir el servei només de manera que no posi en perill els mitjans de programari i/o maquinari tècnic del proveïdor i/o qualsevol mitjà que utilitzi el proveïdor.

L’usuari es compromet a abstenir-se de fer servir el servei amb mala fe i/o causar qualsevol dany deliberadament al servei.

L’usuari es compromet a abstenir-se d’eludir els mitjans tècnics del maquinari i/o programari del servei, en particular, els sistemes de seguretat.

Responsabilitat per danys

L’usuari declara de manera indiscutible que el proveïdor no serà responsable de cap dany causat a l’usuari com a resultat de l’ús del servei.

Si l’usuari és un empresari, renuncia de manera expressa al seu dret a la compensació per part del proveïdor pels danys causats de manera no intencionada pel proveïdor a l’usuari mitjançant el trencament de qualsevol obligació inclosa en aquestes condicions del servei i/o resultant de l’ús del servei.

Dades personals

En el sentit de l’Article 7 del RGPD, l’usuari dóna el consentiment per a la recopilació, emmagatzematge i processament de les dades personals d’acord amb la política de privadesa.

Traduccions

El servei organitza les traduccions en projectes individuals, en què el propietari és el responsable de gestionar-los i especificar de manera precisa la llicència del projecte.

Si no s’especifica una llicència per a les traduccions, significa que les traduccions són disponibles sota la mateixa llicència que el projecte al qual pertanyen.

Si el projecte decideix activar la memòria de traducció, es concedeix una llicència d’ús de la traducció a tots els usuaris de la memòria de traducció.

L’usuari accepta, en contribuir a un projecte, la llicència que el projecte ha especificat.

L’usuari accepta que s’utilitzin el nom i el correu electrònic com a autoria a les comissions als sistema de control de versions. L’usuari entén que aquesta concessió no és revocable a causa de la naturalesa dels sistemes de control de versions.

Galetes

En el sentit de l’Article 89 de la col·lecció de lleis número 480/2004, de comunicacions electròniques, en la seva forma esmenada, l’usuari és informat que el servei utilitza galetes.

El servei utilitza galetes per a personalitzar el contingut.

Llei aplicable

Aquestes condicions del servei es regiran per les lleis de la República Txeca amb exclusió de les regles en conflicte.

Qualsevol disputa en base a l’acord i/o aquestes condicions del servei serà resolta pel tribunal de la República Txeca que tingui jurisdicció substantiva i local.

Vigència

Aquestes condicions del servei seran vigents a partir del 15 de maig del 2023.

Política de privadesa

Complim amb la Llei núm. 679/2016, el Reglament General de Protecció de Dades, conegut també com a RGPD. Aquest document inclou les especificacions necessàries.

Controlador de les dades personals

Ing. Michal Čihař, Nábřežní 694, 471 54 Cvikov, CZ, núm. de reg. 04705904

Weblate ha establert un responsable de la protecció de dades, amb qui podeu contactar via privacy@weblate.org.

Dades personals processades per Weblate

Weblate només processa les dades personals que l’usuari proporciona en fer-ne ús:

Nom i adreça electrònica
S’utilitzen per a identificar-vos a les comissions del sistema de control de versions.
A més a més, s’utilitza el correu electrònic per a la notificació d’esdeveniments en seguiment.
Contrasenya en forma de resum
S’utilitza per a autenticar l’usuari, si està configurat
Les contrasenyes s’emmagatzemen resumides amb Argon2.
Adreça IP i nom del navegador
These are logged in case of important changes to your account (e.g. a password change) to allow diagnosis in case your account is stolen.
Informació de facturació
En adquirir un servei nostre, es recopilen les dades necessàries per a emetre’n una factura.

Finalitat i bases legals del processament de dades personals

Les vostres dades personals s’utilitzaran per a les finalitats del servei:

 • per a oferir-vos els nostres serveis dins del servei, per a contactar-vos pel que fa als nostres serveis (també mitjançant correus electrònics i missatgeria) i per a assegurar la funcionalitat tècnica del compliment de les obligacions contractuals o precontractuals dels nostres serveis (Article 6 (1) b. del RGPD)
 • per a analitzar el vostre ús dels nostres serveis i millorar-los (Article 6 (1) b. i f. del RGPD)
 • amb el vostre consentiment explícit o la vostra autorització expressa, per a dur a terme activitats comercials i enviar-vos butlletins de notícies (Article 6 (1) a. del RGPD)

Accés a les dades personals

El controlador ha aplicat els mitjans tècnics raonables per a protegir les dades personals. Només les persones autoritzades poden accedir a les dades personals.

Les terceres parts que poden tenir accés a les dades personals, si és necessari, són:

 • Persones contractades per a garantir el funcionament tècnic del servei.
 • If you purchase a service from us, a payment processor gets essential access to your Personal Data, limited to the bare minimum needed to process your payment.

Totes les dades personals s’emmagatzemen a la Unió Europea.

Revelació de dades personals

És possible que les dades personals es revelin a tercers en circumstàncies limitades quan el controlador cregui de bona fe que la llei hi obliga, com ara en una citació o altres ordres judicials o administratives.

En cas que el controlador estigui obligat per llei a revelar les dades personals, es mirarà de notificar prèviament l’usuari mitjançant correu electrònic (llevat que el controlador ho tingui prohibit o sigui inútil) que s’ha fet una petició d’accés a les dades personals perquè l’usuari s’hi pugui oposar. Si l’usuari no s’oposa a la sol·licitud de revelació, el controlador pot estar obligat legalment a lliurar les dades personals.

Conservació de dades personals

Les dades personals s’emmagatzemen al servei fins que l’usuari suprimeix el seu compte del servei.

És possible que es recopili informació del registre d’accés durant un període més llarg amb la finalitat d’establir, exercir o defensar-se de demandes judicials.

Els vostres drets

L’usuari proporciona les dades personals voluntàriament. Sense aquestes dades, Weblate no podria oferir els seus serveis.

Volem que sempre tingueu el control de les vostres dades personals. Per això, teniu certs drets que us emparen. En algunes condicions, podeu:

 • Obtenir accés a totes les vostres dades personals que Weblate utilitza o processa, i fins i tot obtenir-ne una còpia completa (Article 15 del RGPD)
 • Corregir les dades personals que Weblate processa, si penseu que són errònies
 • Sol·licitar-nos que suprimim les vostres dades personals
 • Restringir el processament de dades personals
 • Rebutjar-ne el processament
 • Rebre les vostres dades personals en un format d’ús habitual i llegible per qualsevol ordinador o transmetre aquestes dades personals a un proveïdor diferent.

La supressió, la correcció i la recuperació de les vostres dades personals es pot fer a la gestió del compte i està totalment automatitzada.

Català