Weblate gebruiken Menu

Terms and Privacy

De wettelijke documenten die nodig zijn om deze dienst aan te bieden. De servicevoorwaarden zijn gezaghebbend in het Engels, vertalingen worden voor uw gemak verstrekt.

Engelse versie weergeven

Algemene voorwaarden

De rechten en plichten van de Gebruiker en de Aanbieder die voortvloeien uit het gebruik van de Dienst worden beheerst door deze algemene voorwaarden.

Omschrijvingen

In deze algemene voorwaarden:

Overeenkomst
betekent licentieovereenkomst in de zin van artikel 2358 e.v. van het Burgerlijk Wetboek, gesloten door en tussen de Gebruiker en de Aanbieder op basis van de Toestemming
Burgerlijk wetboek
betekent Wet nr. 89/2012 Coll., het burgerlijk wetboek, zoals gewijzigd
Toestemming
betekent de toestemming van de Gebruiker met deze Gebruiksvoorwaarden en andere wettelijke documenten die uitgedrukt wordt door het selectievakje tijdens de registratie aan te vinken
Cookies
means any datafile sent by the web server of the Service to the User’s computer or other device connected to the Internet, which enable obtaining unique identification of the User’s web browser
GDPR
means EU Regulation No. 679/2016, the General Data Protection Regulation
Licentie
betekent een niet-exclusieve licentie die door de Aanbieder aan de Gebruiker wordt verleend voor het gebruik van de Dienst
Aanbieder
betekent Ing. Michal Čihař, Zdiměřická 1439/8, 149 00 Praha, CZ, Reg. No. 04705904
Persoonlijke gegevens
means personal data within the meaning of EU Regulation No. 679/2016 inserted by the User into the Service and/or Cookies
Eigenaar
betekent de Gebruiker die een Project kan beheren
Project
betekent vertaalproject bediend op de Dienst
Dienst
betekent de website en diensten gebaseerd op Weblate, bediend door de Aanbieder
Vertaalgeheugen
betekent de optionele vertaalgeheugen-dienst voorzien binnen Weblate
Gebruiker
betekent elke rechtspersoon of een andere persoon dan de Aanbieder die gebruik maakt van de Dienst
VCS
betekent 'distributed version control system' (versiebeheersysteem) gebruikt door het Project, zoals Git of Mercurial

Sluiting van de licentieovereenkomst

De Licentieovereenkomst komt tot stand op het moment dat de Gebruiker de Aanbieding van de Aanbieder aanvaardt.

Licentieovereenkomst

Door het sluiten van de Overeenkomst onder artikel 2.1 van deze Overeenkomst treden de volgende bepalingen van dit artikel 3 van de Servicevoorwaarden in werking.

The Provider presents the User with a License Agreement and the User accepts this License Agreement, all this under the terms and conditions stated in these Terms of Service.

De Aanbieder heeft het recht om de Dienst op elk moment af te sluiten, aan te passen, te wijzigen of niet beschikbaar te maken op het webadres.

De Gebruiker stemt ermee in de Dienst alleen te gebruiken op een manier die de technische software en/of hardware middelen van de Aanbieder en/of dergelijke middelen in het gebruik van de Aanbieder niet in gevaar brengt.

De Gebruiker gaat ermee akkoord om af te zien van gebruik te kwader trouw en/of opzettelijk veroorzaken van schade aan de Dienst.

De Gebruiker gaat ermee akkoord de software en/of technische hardware van de Dienst, in het bijzonder de beveiligingssystemen, niet te omzeilen.

Aansprakelijkheid voor schade

De Gebruiker maakt hierbij onomstreden dat de Aanbieder niet aansprakelijk is voor enige schade die de Gebruiker lijdt als gevolg van het gebruik van de Dienst.

If the User is an entrepreneur, it hereby expressly waives its right to compensation from the Provider for damage unintentionally caused by the Provider to the User through a breach of any obligation contained in these Terms of Service and/or resulting from the use of the Service.

Persoonlijke gegevens

Within the meaning of Article 7 of the GDPR the User hereby gives consent to the collecting, storage and processing of the Personal Data provided by the User to the administrator, who is the Provider, through the use of the Service; the User gives consent to the processing and use of the User’s Personal Data by the Provider, the Provider’s employees and/or the Provider’s authorised business partners. This consent is given as long as User does not remove their account from the Service.

The purpose of the processing of Personal Data as determined by the Provider is the use of Personal Data for sending commercial communications to the subject of the data (the User) through electronic means under Act No. 480/2004 Coll., on certain services of the information society, as amended, and further for marketing and business needs of the Provider’s contractual partners and for statistical and/or marketing purposes of the Provider.

If the User directly and effectively informs the Provider of no longer wishing to receive business information from the Provider, the Provider shall refrain from sending further unsolicited business communications.

The User declares awareness of own rights under Article 15 and Article 17 of the GDPR and declares that all the Personal Data is accurate and true and has been provided voluntarily.

The Provider declares that it will collect Personal Data only in the extent necessary for meeting the above-specified purpose and process the Personal Data in accordance with the purpose for which it was collected. The Provider’s employees and other individuals who process the Personal Data on the basis of a contract with the Provider shall maintain confidentiality of the Personal Data, even after the termination of their employment or business relationship with the Provider.

The Provider declares that it will process the Personal Data by electronic means (automatically) via computer programs for which the Provider has secured the right of use, in particular the Service.

The User’s consent under this Article 5 of the Terms of Service constitutes a free and informed juridical act which concerns the consent of the subject of the data (the User) with processing of the Personal Data.

Vertalingen

The Service organizes translation into individual Projects, where the Owner is responsible for managing them and for specifying accurately the license of the Project.

Not specifying translation license means that the translations are available under same license as the given Project itself.

Indien het Project voor het Vertaalgeheugen kiest, wordt de licentie om de vertaling te gebruiken verleend aan alle gebruikers van het Vertaalgeheugen.

The User agrees, upon contributing to a Project, to the license the Project has specified.

The User agrees to use of own name and e-mail as authorship in the VCS commits. The User understands that this grant is non revocable due to nature of the VCS.

Cookies

Within the meaning of Article 89 Act No. 480/2004 Coll., on electronic communication, as ammended, the User is informed that the Service uses cookies.

The Service uses cookies to personalise content, and to analyse our traffic.

Toepasselijk recht

Deze Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door de wetten van de Tsjechische Republiek met uitsluiting van conflictregels.

Alle geschillen die ontstaan op basis van de Overeenkomst en/of deze Servicevoorwaarden worden beslecht door de rechtbank van de Tsjechische Republiek met materiële en lokale jurisdictie.

Inwerkingtreding

Deze algemene voorwaarden treden in werking op 1 september 2017.

Privacybeleid

We voldoen aan de verordening nummer 679/2016, de Algemene Gegevensbeschermingsverordening, ook bekend als GDPR. Dit document bevat de nodige specificaties.

Persoonlijke databeheerder

Ing. Michal Čihař, Zdiměřická 1439/8, 149 00 Praha, CZ, verordening nummer 04705904

Weblate heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld die bereikbaar is via privacy@weblate.org.

Persoonlijke gegevens die door Weblate worden verwerkt

Weblate verwerkt alleen persoonlijke gegevens die door gebruikers worden verstrekt:

Naam en e-mailadres
Deze worden gebruikt om u te identificeren in VCS-commits
Uw e-mailadres wordt ook gebruikt voor melding van gevolgde gebeurtenissen
Wachtwoord in hash-vorm
Gebruikt om de gebruiker te verifiëren, indien geconfigureerd
IP-adres en browsernaam
Deze worden bijgehouden in geval van belangrijke wijzigingen aan uw account (bijvoorbeeld wachtwoordwijziging), voor een diagnose in geval van een gestolen account
Facturatie-informatie
Als u dienst bij ons aankoopt, verzamelen we aanvullende facturatie-informatie die nodig is om een factuur te sturen

Doel en wettelijke basis van de verwerking van persoonlijke gegevens

Uw persoonlijke gegevens worden gebruikt voor de doeleinden van de dienst:

 • for providing our services on the Service, to contact you in matters regarding our services (also by means of e-mails and messaging) and to ensure the technical functionality of our services fulfillment of contractual or pre-contractual obligations (Article 6 (1) b. GDPR)
 • to analyze your use of our services and improve our services (Article 6 (1) b. and f. GDPR)
 • with your express consent or instruction to carry out our business activities or send you newsletters (Article 6 (1) a. GDPR)

Toegang tot de persoonlijke gegevens

The Controller has made all reasonable technical means to protect the Personal Data. Only authorized persons can access the Personal Data.

Derden die toegang kunnen krijgen tot de persoonlijke gegevens wanneer dat nodig is:

 • Personen die gecontracteerd zijn voor de technische verzekering van de dienst.
 • Betalingsverwerkers.

Alle persoonlijke gegevens worden opgeslagen in de Europese Unie.

Bewaring van persoonlijke gegevens

The Personal Data is stored in the Service until the User deletes their account on the service.

Access log information might be collected for a longer period for the purpose of establishing, exercising or defending legal claims.

Uw rechten

The User provides use of Personal Data voluntarily. Without this Personal Data Weblate is not able to provide our services.

Wij willen dat u altijd de controle heeft over uw persoonlijke gegevens. Hiertoe heeft u bepaalde rechten die dit mogelijk maken. Onder bepaalde voorwaarden kunt u:

 • Gain access to all your Personal Data that Weblate uses or processes, and even get a copy of all of it (Article 15 GDPR)
 • Correct the Personal Data that Weblate processes if you think that there are mistakes
 • Geef ons de opdracht om uw persoonlijke gegevens te verwijderen
 • Beperk de verwering van persoonlijke gegevens
 • Voorwerp van verwerking
 • Ontvang uw persoonlijke gegevens in een vaak gebruikt en machineleesbaar formaat of om deze persoonlijke gegevens aan een andere provider door te geven.
Nederlands