Дайте своя принос към Weblate

Weblate се разработва от отворена общност.

Преглед на изходния код Превод

Можете да намерите повече информация по темата в раздела за принос в документацията.

Код

Weblate се разработва в GitHub, където можете да направите свой наследен проект или просто да използвате:

git clone https://github.com/WeblateOrg/weblate.git

You can find more repositories related to Weblate on GitHub.

Превод

Можете да преведете Weblate тук: hosted.weblate.org.

Състояние на превода