Bring translators closer to development

Weblate is an open source web-based translation management system supporting continuous translation.

Start using Weblate Try our demo server Сваляния

Weblate е безплатна система за превод в Интернет, която може да поддържа връзка със системата за контрол на версиите. Тя има прост и изчистен потребителски интерфейс, преизползване на преводите между компонентите, проверки на качеството и автоматична връзка с файловете с изходния код.

Екранна снимка на Weblate

Вижте всички функционалности…

Вижте кой използва Weblate и се присъединете!

Browse hundreds of projects on Hosted Weblate

Hosted service

  • From 19 EUR/month
  • Cloud service
  • Priority email support
Choose plan

On premise

  • From 50 EUR/month
  • Your infrastructure
  • Priority email support
Choose plan

Self supported

  • Weblate is free to use
  • Maintained by you
  • Community support
Download