Напред, Weblate! Menu

Уеб-базирана непрекъсната локалицация

Свободен софтуер, използван от над 2500 свободни софтуерни проекта и компании в над 165 страни.

Опитайте Weblate Разгледай функционалностите
165+ Countries

Weblate localizes the world

Hosted service and standalone tool with tight version control integration. Simple and clean user interface, propagation of translations across components, quality checks and automatic linking to source files.

698 превода току-що
Проект Fritter
1092 превода току-що
Проект Eclipse SUMO
3581 превода току-що
Проект OnionShare
1546 превода току-що
Проект LinuxCNC
386 превода току-що
30126 превода току-що
Проект Tor Project
255 превода току-що
Проект privacyIDEA
3975 превода току-що
Проект Godot Engine
14617 превода току-що
Проект Matomo
921 превода току-що
Проект QuranApp
343106 превода
in the last 7 days

Потребители и поддръжници

openSUSE LibreOffice Fedora Freedombox Collabora
Открийте Weblate

Gratis or Premium—it’s up to you

Premium Cloud

for ease and comfort

  • Основен
  • Среден
  • Разширен
  • Фирмен
Оригинални текстове 1000
Езици 15
Проекти 1
Компоненти Без ограничение
19€ежемесечно
Спестете 13%199€ежегодно
Оригинални текстове 3000
Езици 30
Проекти 2
Компоненти Без ограничение
49€
ежемесечно
Спестете 15%499€
ежегодно
Оригинални текстове 10000
Езици 60
Проекти Без ограничение
Компоненти Без ограничение
99€
ежемесечно
Спестете 16%999€
ежегодно
Оригинални текстове 50000
Езици 100
Проекти Без ограничение
Компоненти Без ограничение
299€
ежемесечно
Спестете 17%2999€
ежегодно

Собствен хостинг

for complete control

Оригинални текстове Без ограничение
Езици Без ограничение
Проекти Без ограничение
Компоненти Без ограничение
Gratis
с платена поддръжка

Безплатно ползване на Weblate

за свободни проекти

Оригинални текстове 10000
Езици 90
Проекти 1
Компоненти Без ограничение
Gratis
по заявка
Compare all plans
Join the community and contribute

Weblate is a platform for one of the most positive and empowering communities of libre software. We learn and grow together and we connect the world.

Допринесете с нас
Български