Напред, Weblate! Menu

Уеб-базирана непрекъсната локалицация

Свободен софтуер, използван от над 2500 свободни софтуерни проекта и компании в над 165 страни.

Опитайте Weblate Разгледай функционалностите
165+ Countries

Weblate localizes the world

Hosted service and standalone tool with tight version control integration. Simple and clean user interface, propagation of translations across components, quality checks and automatic linking to source files.

313 превода току-що
Проект Immich
99 превода току-що
Проект KlipperScreen
1048 превода току-що
Проект Godot Engine
157 превода току-що
Проект Andor's Trail
252 превода току-що
Проект Me And My Shadow
134 превода току-що
Проект KOReader
0 превода току-що
5 превода току-що
Проект Easy Notes
131 превода току-що
Проект Neo Store
64 превода току-що
Проект Schmiddi on Mobile
341861 превода
in the last 7 days

Потребители и поддръжници

openSUSE LibreOffice Fedora Freedombox Collabora
Открийте Weblate

Gratis or Premium—it’s up to you

Premium Cloud

for ease and comfort

  • 10k
  • 40k
  • 160k
  • 640k
  • 2.5M
  • 10M
Брой съхранявани низове 10000
Езици Без ограничение
Проекти Без ограничение
Компоненти Без ограничение
45€ежемесечно
Спестете 20%450€ежегодно
Брой съхранявани низове 40000
Езици Без ограничение
Проекти Без ограничение
Компоненти Без ограничение
66€ежемесечно
Спестете 20%660€ежегодно
Брой съхранявани низове 160000
Езици Без ограничение
Проекти Без ограничение
Компоненти Без ограничение
106€ежемесечно
Спестете 20%1060€ежегодно
Брой съхранявани низове 640000
Езици Без ограничение
Проекти Без ограничение
Компоненти Без ограничение
178€ежемесечно
Спестете 20%1780€ежегодно
Брой съхранявани низове 2560000
Езици Без ограничение
Проекти Без ограничение
Компоненти Без ограничение
313€ежемесечно
Спестете 20%3130€ежегодно
Брой съхранявани низове 10240000
Езици Без ограничение
Проекти Без ограничение
Компоненти Без ограничение
562€ежемесечно
Спестете 20%5620€ежегодно

Собствен хостинг

for complete control

Брой съхранявани низове Без ограничение
Езици Без ограничение
Проекти Без ограничение
Компоненти Без ограничение
Gratis
с платена поддръжка

Безплатно ползване на Weblate

за свободни проекти

Брой съхранявани низове 160000
Езици Без ограничение
Проекти 1
Компоненти Без ограничение
Gratis
по заявка
Compare all plans
Join the community and contribute

Weblate is a platform for one of the most positive and empowering communities of libre software. We learn and grow together and we connect the world.

Допринесете с нас
Български