Përdoreni Weblate-in Menu

Blogu Weblate

dje

Weblate holiday present: New app design

After the new website, Weblate also has modern design of the app. More pretty, convenient, and faster loading. Check it out!

23 Nëntor 2019

Sleep well with Weblate: Secure backups feature

We have the new backups feature in Weblate that is easy to use, secure, and storage space-efficient. Set your Borg up and sleep well with Weblate.

28 Tetor 2019

New Weblate: 3.9.1

Weblate 3.9.1 is out with tweaks and bug fixes.

15 Tetor 2019

New Weblate: 3.9

New Weblate version 3.9 is out, with Localization Guide, complex Search function, improved translation packages downloads, Automatic Translation addon, and more.

07 Tetor 2019

Why already care about Weblate 4.0 now?

Weblate 4.0 will be released in April 2020, but we want you to know about it now so you can prepare for significant changes in it. PostgreSQL run only and Python 3.x only support.

Shihni artikuj të dikurshëm
Bëhuni pjesë e bashkësisë dhe jepni ndihmesë

Weblate-i është një platformë për një nga bashkësitë më pozitive dhe më fuqizuese të software-it të lirë. Mësojmë dhe rritemi bashkë dhe lidhim botën.

Jepni ndihmesë te ne
Shqip