Zgjidhni Weblate-in! Menu

Blogu Weblate

23 Gusht 2022

Backup as you like: 4.14

Do you have a project on one Weblate server and need to move it to another? Weblate 4.14 got your backup! This is the feature we are very proud to deliver in this release. It also welcomes new projects to Hosted Weblate as the backup and restore do not need to include the whole server anymore.

17 Qershor 2022

4.13: formats and machine translation

Many improvements in formats and Automatic Suggestions configuration in UI!

20 Prill 2022

Nice and compact: 4.12

Nice and brief, that is 4.12; bringing TM management and checks improvements.

28 Shkurt 2022

2022 kick-off: 4.11

The first release of 2022 is here. It took some time, but waiting is definitely worth it here!

16 Dhjetor 2021

Last 2021 release: Weblate 4.10

The year is coming short, and Weblate 4.10 is the final major release in 2021.

Shihni artikuj të dikurshëm
Bëhuni pjesë e bashkësisë dhe jepni ndihmesë

Weblate-i është një platformë për një nga bashkësitë më pozitive dhe më fuqizuese të software-it të lirë. Mësojmë dhe rritemi bashkë dhe lidhim botën.

Jepni ndihmesë te ne
Shqip