Pritësi (hosting) Weblate

Use Weblate as a service or get support for on-premises hosting.

Pyet për pritës (hosting)

Planet e pritësit (hosting)

Hosted Weblate allows you to use Weblate without any effort and with premium support backed by it's core developers.

Ne mund të pretni përkthimet për projektet tuaja komerciale, apo projektet e programeve falas. Mund të shihni përmbledhjen e planeve të pritjes (hosting) më poshtë. Nëse keni ndonjë pyetje, apo të shikoni për hosting të projekteve të mëdha, mos hezitoni të kontaktoni me ne.

Programe (software) falas Bazë Mesëm Avancuar Ndërmarrje Self hosted
Përkthim në vazhdimësi
Vargjet e burimit E shkëmbyeshme 1000 3000 10000 50000 Pa limit
Gjuhët e objektivit E shkëmbyeshme 15 30 60 100 Pa limit
Depozitat VCS E shkëmbyeshme 1 2 5 10 Pa limit
Projektet e përkthimit 1 1 2 Pa limit Pa limit Pa limit
Komponentët e përkthimit 25 Pa limit Pa limit Pa limit Pa limit Pa limit
Numri i përkthyesve Pa limit Pa limit Pa limit Pa limit Pa limit Pa limit
Menaxhimi i përdoruesit *
Formatet e fileve që mbështeten Të gjitha Të gjitha Të gjitha Të gjitha Të gjitha Të gjitha
Kontrollet e cilësisë E përshtatur E përshtatur E përshtatur
Translation addons E përshtatur E përshtatur E përshtatur
Fjalori
Translation memory
Priority email support
Own domain
Dhuroni përmes PayPal-it Na kontaktoni 19 EUR / muaj 49 EUR / muaj 99 EUR / muaj 299 EUR / muaj See below for options
Yearly by invoice (save 15-20%) 199 EUR / vit 499 EUR / vit 999 EUR / vit 2999 EUR / vit

Çmimi është i bazuar në numrin e vargjeve të burimit dhe numrin e gjuhëve të objektivit. Vargu i burimit është një njësi teksti e përcaktuar në një format përkthimi, mund të jetë fjalë, fjali apo paragraf.

Instalimi i hosting (pritësit) bëhet aktualisht manualisht, kështu që mund të doni të kontaktoni me ne, para se të bëni abonimin me detajet e projektit tuaj.

Alternatively we can accept payments by wire transfer (preferably IBAN) or Bitcoin. Please get in touch for more details.

Support for self hosted environments

Worried of putting your translations into cloud? You can self host Weblate and we can still provide you premium support for your setup.

Installation on your Linux server 300 EUR
 • One time installation of Weblate
 • Either installation directly on your system
  • Installation using virtualenv, uwsgi and nginx
  • Using PostgreSQL, MySQL or MariaDB as database backend
 • Or installation using Docker
 • Requires root access or close cooperation of your admins
 • Configuration customization
 • Does not include custom code development
Basic support for self hosted Weblate 50 EUR / muaj 500 EUR / vit
 • Your Weblate will be upgraded to the latest version on every release.
 • We will fix issues that occur in your environment.
 • You will receive priority email support.
Consulting services or custom development 35 EUR / hour
 • Custom features development
 • Integrating Weblate into your workflow
 • Suggestions on the internationalization or localization process

Ask us for details about self hosted Weblate

Pritës (hosting) për programe (software) falas

If you are interested in using Weblate for your free software, you can ask us for hosting of your translations on hosted.weblate.org. This will allow you to use Weblate without installing and maintaining it.

Kushtet për pritës (hosting) falas

Pyetje rreth pritësit (hosting)

Ju lutem përdor formularin e kontaktit të pritësit Weblate për të kërkuar pritës. Do të keni nevojë për informacionin që vijon:

Menaxhimi i përdoruesit

The free plan does not allow you to change project visibility or to limit users which can contribute to the translation.

This limitation can be lifted by purchasing the "Basic" hosting plan - you will still have free software limits, but you will get extended user management capabilities.

Ecuria e përkthimit

Të gjitha depozitat e përkthimeve janë të passhme duke përdorur protokollin https, me emra të ngjashëm me ata në sajt - përkthimi për weblate/master publikohet si https://hosted.weblate.org/git/weblate/master/. URL-në mund ta gjeni te skeda e të dhënave të përbërëses.

Weblate mund t'i marrë automatikisht ndryshimet nga kodet kryesore të shërbimeve të pritësit (hosting), shiko dokumentacionin tonë për intalim në GitHub, Bitbucket ose GitLab.

Nëse doni që Weblate t'i shtyjë automatikisht ndryshimet gjithashtu, shto përdoruesin Weblate push tek bashkëpunëtorët dhe na jep mundësi të kuptojmë, se e doni këtë opsion. Shiko dokumentacioni për instruksione më të detajuara.

Mbështet pritësin (hosting) falas

Pritësi (hosting) ofrohet falas, por ekzekutimi dhe mirëmbajtja e serverit kanë kosto, ndaj e mirëpresim përdorimin e Liberapay ose mënyra të tjera të dhurimit.

Vetë pritës (hosting)

Mundeni gjithashtu të shkarkoni burimet e Weblate dhe ekekutoni ato në sistemet tuaja. Ka edhe disa opsione për vendosjen e Weblate për retë (cloud).

In case you need help with your self hosted solution, we're ready to help as well with consulting services tailored for your needs. Please contact Michal Čihař for more details.