Pritësi (hosting) Weblate

Use Weblate as a service or get support for on-premises hosting.

Order hosting Get support for Weblate

Planet e pritësit (hosting)

Hosted Weblate allows you to use Weblate without any effort and with premium support backed by it's core developers.

Ne mund të pretni përkthimet për projektet tuaja komerciale, apo projektet e programeve falas. Mund të shihni përmbledhjen e planeve të pritjes (hosting) më poshtë. Nëse keni ndonjë pyetje, apo të shikoni për hosting të projekteve të mëdha, mos hezitoni të kontaktoni me ne.

Programe (software) falas Bazë Mesëm Avancuar Ndërmarrje Self hosted
Continuous localization
Vargjet e burimit E shkëmbyeshme 1000 3000 10000 50000 Pa limit
Gjuhët e objektivit E shkëmbyeshme 15 30 60 100 Pa limit
Depozitat VCS E shkëmbyeshme 1 2 5 20 Pa limit
Projektet e përkthimit 1 1 2 Pa limit Pa limit Pa limit
Komponentët e përkthimit 25 Pa limit Pa limit Pa limit Pa limit Pa limit
Numri i përkthyesve Pa limit Pa limit Pa limit Pa limit Pa limit Pa limit
Menaxhimi i përdoruesit *
Formatet e fileve që mbështeten Të gjitha Të gjitha Të gjitha Të gjitha Të gjitha Të gjitha
Kontrollet e cilësisë E përshtatur E përshtatur E përshtatur
Translation addons E përshtatur E përshtatur E përshtatur
Fjalori
Translation memory
Priority email support
Own domain
Monthly Na kontaktoni 19 EUR / muaj 49 EUR / muaj 99 EUR / muaj 299 EUR / muaj View support options
Yearly (save 15-20%) 199 EUR / vit 499 EUR / vit 999 EUR / vit 2999 EUR / vit

Çmimi është i bazuar në numrin e vargjeve të burimit dhe numrin e gjuhëve të objektivit. Vargu i burimit është një njësi teksti e përcaktuar në një format përkthimi, mund të jetë fjalë, fjali apo paragraf.

Alternatively we can accept payments by wire transfer (preferably IBAN) or Bitcoin. Please get in touch for more details.

Vetë pritës (hosting)

Weblate është software i lirë, mund të xhironi një instancë tuajën për të. There are also several options for deploying Weblate to the cloud.

Get support for Weblate Shkarko Weblate