Pritësi (hosting) Weblate

Pritës (hosting) përkthimi falas dhe i vazhdueshëm për programe (software) falas.

Pyet për pritës (hosting)

Planet e pritësit (hosting)

Ne mund të pretni përkthimet për projektet tuaja komerciale, apo projektet e programeve falas. Mund të shihni përmbledhjen e planeve të pritjes (hosting) më poshtë. Nëse keni ndonjë pyetje, apo të shikoni për hosting të projekteve të mëdha, mos hezitoni të kontaktoni me ne.

Programe (software) falas Bazë Mesëm Avancuar Ndërmarrje
Përkthim në vazhdimësi
Vargjet e burimit E shkëmbyeshme 1000 3000 10000 50000
Gjuhët e objektivit E shkëmbyeshme 15 30 60 100
Depozitat VCS E shkëmbyeshme 1 2 5 10
Projektet e përkthimit 1 1 2 Pa limit Pa limit
Komponentët e përkthimit 25 Pa limit Pa limit Pa limit Pa limit
Numri i përkthyesve Pa limit Pa limit Pa limit Pa limit Pa limit
Menaxhimi i përdoruesit
Formatet e fileve që mbështeten Të gjitha Të gjitha Të gjitha Të gjitha Të gjitha
Kontrollet e cilësisë E përshtatur E përshtatur
Procesimi i përkthimit E përshtatur E përshtatur
Fjalori
Priority email support
Phone support
Own domain
Monthly by PayPal Na kontaktoni 19 EUR / muaj 49 EUR / muaj 99 EUR / muaj 299 EUR / muaj
Yearly by invoice (save 15-20%) 199 EUR / year 499 EUR / year 999 EUR / year 2999 EUR / year

Çmimi është i bazuar në numrin e vargjeve të burimit dhe numrin e gjuhëve të objektivit. Vargu i burimit është një njësi teksti e përcaktuar në një format përkthimi, mund të jetë fjalë, fjali apo paragraf.

Instalimi i hosting (pritësit) bëhet aktualisht manualisht, kështu që mund të doni të kontaktoni me ne, para se të bëni abonimin me detajet e projektit tuaj.

Alternatively we can accept payments by wire transfer (preferably IBAN) or Bitcoin. Please get in touch for more details.

Pritës (hosting) për programe (software) falas

Nëse jeni të interesuar për përdorimin e Weblate për programe (software) falas, mund të kërkoni përfshirjen në hosted.weblate.org. Kjo do ju lejojë ta përdorni Weblate pa e instaluar apo mirëmbajtur atë.

Kushtet për pritës (hosting) falas

Pyetje rreth pritësit (hosting)

Ju lutem përdor formularin e kontaktit të pritësit Weblate për të kërkuar pritës. Do të keni nevojë për informacionin që vijon:

Ecuria e përkthimit

Të gjitha depozitat e përkthimeve gjenden në git.weblate.org me një emër të ngjashëm si në uebfaqe - fjala vjen, përkthimi i projektit hello/master do të publikohej si git://git.weblate.org/hello-master.git.

Weblate mund t'i marrë automatikisht ndryshimet nga kodet kryesore të shërbimeve të pritësit (hosting), shiko dokumentacionin tonë për intalim në GitHub, Bitbucket ose GitLab.

Nëse doni që Weblate t'i shtyjë automatikisht ndryshimet gjithashtu, shto përdoruesin Weblate push tek bashkëpunëtorët dhe na jep mundësi të kuptojmë, se e doni këtë opsion. Shiko dokumentacioni për instruksione më të detajuara.

Mbështet pritësin (hosting) falas

Pritësi (hosting) ofrohet falas, por ekzekutimi dhe mirëmbajtja e serverit kanë kosto, ndaj e mirëpresim përdorimin e Liberapay ose mënyra të tjera të dhurimit.

Vetë pritës (hosting)

Mundeni gjithashtu të shkarkoni burimet e Weblate dhe ekekutoni ato në sistemet tuaja. Ka edhe disa opsione për vendosjen e Weblate për retë (cloud).

In case you need help with your self hosted solution, we're ready to help as well with consulting services tailored for your needs. Please contact Michal Čihař for more details.