Kontribuo për Weblate

Weblate zhvillohet nga një bashkësi e hapur.

Shfaq burimet Përkthe

Mund të gjeni më tepër informacion të detajuar rreth kësaj teme në Kapitulli i kontributeve të dokumentacionit tonë.

Kode

Weblate is being developed on Github, you can fork it there or just:

git clone https://github.com/nijel/weblate.git

This website is stored on Github as well:

git clone https://github.com/WeblateOrg/website.git

Përkthe

Mund ta përktheni Weblate, duke përdorur instalimin e Weblate në hosted.weblate.org.

Statusi i përkthimit