Kontribuo për Weblate

Weblate zhvillohet nga një bashkësi e hapur.

Shfaq burimet Përkthe

You can find more detailed information about this topic in Contributing chapter of the documentation.

Kode

Weblate zhvillohet në GitHub, mund ta degëzoni atje ose thjesht:

git clone https://github.com/WeblateOrg/weblate.git

You can find more repositories related to Weblate on GitHub.

Përkthe

You can translate Weblate at hosted.weblate.org.

Statusi i përkthimit