Zgjidhni Weblate-in! Menu

Kontribuoni te Weblate

Weblate-i zhvillohet nga një bashkësi e hapur. Ka plot mënyra si të kontribuoni në zhvillimin e Weblate-it. Bisedojeni me bashkëpunëtorët tuaj.

Shihni burime Përkthejeni aplikacionin

Gjetët një të metë në Weblate?

  • Nëse është me spec, apo një problem sigurie, ju lutemi, raportojeni te HackerOne. Rrugë të tjera për raportim problemesh sigurie mund të gjenden te dokumentimi.
  • Sigurohuni që e meta s’është raportuar tashmë, duke kërkuar përmes çështjeve në GitHub.
  • Nëse s’jeni në gjendje të gjeni një çështje të hapur që merret me problemin, hapni një të re.
  • Ndiqni udhëzimet te gjedhja mbi problemet dhe jepni sa më shumë të dhëna me peshë që të jetë e mundur.
Çështje në Github

Keni një arnim që ndreq një të metë?

  • Hapni një PR të re në GitHub me një arnim.
  • Sigurohuni që përshkrimi i PR-së të shprehë qartë problemin dhe zgjidhjen. Nëse ka të tillë, përfshini numrin e çështjes përkatëse.
Krijoni një Pull Request

Mungon ndonjë veçori apo doni të ndryshohet diçka?

  • Sugjerojeni ndryshimin tuaj te çështjet në GitHub.
  • Ndiqni udhëzimet te gjedhja mbi problemet dhe jepni sa më shumë të dhëna me peshë që të jetë e mundur.
Çështje në Github

Pyetje lidhur me kodin burim?

Shfletoni dokumentimin

Doni të ndihmoni me Dokumentimin?

  • Dokumentimi është pjesë e depos kryesore të kodit burim dhe mund të ndiqni lehtësisht lidhjet për të përpunuar secilën faqe drejtpërsëdrejti nga dokumentimi.
  • Sapo të keni gati një arnim, ju lutemi, ndiqni udhëzimet mbi parashtrim arnimesh.
Shfletoni dokumentimin

Përkrahja financiare përdoret përherë si duhet.

Ju lutemi, për mundësi se si të dhuroni, hapni faqen e dhurimeve.

Dhuroni që tani

Jeni përkthyes? Ndihmoni të përkthehet vetë Weblate-i.

Mund të përktheni Weblate-in dhe mjaft projekte të tjera te hosted.weblate.org.

Filloni të përktheni
Gjendje përkthimi
Shqip