Zgjidhni Weblate-in! Menu

Zbuloni Weblate-in

Shihni se cilët e përdorin tashmë Weblate-in. Jemi një bashkësi përkthyesish dhe specialistësh përkthimi që përdorin dhe përmirësojnë mjetin tonë të përbashkët, për të fuqizuar lexues dhe përdorues aplikacioni anembanë botës. Gjeni projektet tuaja të parapëlqyera dhe filloni të jepni ndihmesë tok me ne.

70 projekte
239 përkthyes

iLocIT L10n Portal (iLP)

We host professionally managed L10n projects on our platform. Our team consists of professional translators who were specifically trained for agile, continuous s/w localization. Check it out!

Klingon Crowd

1088 projekte
63122 përkthyes

Hosted Weblate

Shërbyesi më i madh në botë Weblate është vatra e qindra projekteve të lirë dhe privatë. Dhe vetë Weblate-it! E doni software-in e lirë? Mundësitë tuaja për të dhënë ndihmesë janë të pakufishme këtu!

Shmoose Android-Open-Radio Kainote PeerTube Live Studentario Airsonic Latest TRegExpr Mesa Configuration Tool Inklewriter JSignPdf Open Squeeze SoundSwitch mosparo Easer Rescuezilla Last Launcher Reproducible Builds Specify 7 Dhizuku

1 projekt
32 përkthyes

Weblate

4 projekte
82 përkthyes

Eso Spolszczenie

Jesteśmy grupą zapaleńców, którzy z pasji tłumaczą Elder Scrolls Online. Chcesz pomóc w tłumaczeniu odwiedź discorda: https://discord.gg/xg8eJnM

6 projekte
274 përkthyes

Funkwhale Weblate

Help translating Funkwhale and its surrounding projects!

Funkwhale Tab Center Reborn Otter Documentation UI Components Website

Shqip