Përdoreni Weblate-in Menu

Përkthim i vazhdueshëm me bazë në internet

Software i lirë, “copylefted”, i përdorur nga mbi 1150 projekte dhe shoqëri software-i të lirë në mbi 115 vende.

Provoni Weblate-in Eksploroni krejt veçoritë
115+ Vende

Weblate-i përkthen botën

Shërbim i strehuar dhe mjet i pavarur, me integrim të fuqishëm me sisteme kontrolli versionesh. Ndërfaqe përdoruesi e thjeshtë dhe e qëruar, përhapje e përkthimeve nëpër përbërës të një projekti, kontrolle cilësie dhe lidhje e automatizuar me kartelat burim.

2306 përkthime mu tani
Projekt Godot Engine
2871 përkthime mu tani
1115 përkthime mu tani
Projekt EasySSH
4738 përkthime mu tani
1282 përkthime sot
Projekt Sonic Pi
470 përkthime sot
Projekt Go For It
491 përkthime sot
8436 përkthime sot
Projekt OpenWrt
1631 përkthime sot
Projekt gnumdk
471 përkthime sot
Projekt Dino
33418 përkthime
gjatë 7 ditëve të fundit

Falas ose Me Pagesë—në dorën tuaj

Re Me Pagesë

për lehtësi dhe rehati

  • Elementar
  • Mesatar
  • I përparuar
  • Industrial
Vargje burim 1000
Gjuhë 15
Projekte 1
Përbërës E pakufizuar
€19
mujore
Kurseni 13%€199
vjetore
Vargje burim 5000
Gjuhë 30
Projekte 2
Përbërës E pakufizuar
€49
mujore
Kurseni 15%€499
vjetore
Vargje burim 10000
Gjuhë 60
Projekte E pakufizuar
Përbërës E pakufizuar
€99
mujore
Kurseni 16%€999
vjetore
Vargje burim 50000
Gjuhë 100
Projekte E pakufizuar
Përbërës E pakufizuar
€299
mujore
Kurseni 17%€2999
vjetore

I vetëstrehuar

për kontroll të plotë

Vargje burim E pakufizuar
Gjuhë E pakufizuar
Projekte E pakufizuar
Përbërës E pakufizuar
Falas
me asistencë me pagesë

Weblate Falas

për projekte të lirë

Vargje burim E diskutueshme
Gjuhë E diskutueshme
Projekte 1
Përbërës 25
Falas
kur kërkohet
Krahasoni krejt planet
Bëhuni pjesë e bashkësisë dhe jepni ndihmesë

Weblate-i është një platformë për një nga bashkësitë më pozitive dhe më fuqizuese të software-it të lirë. Mësojmë dhe rritemi bashkë dhe lidhim botën.

Jepni ndihmesë te ne
Shqip