Bring translators closer to development

Weblate is an open source web-based translation management system supporting continuous translation.

Start using Weblate Try our demo server Shkarkime

Weblate është një mjet përkthimi falas me bazë ueb, me integrim të fortë të kontrollit të versionit. Ka ndërfaqe përdoruesi të thjeshtë dhe të pastër, përhap përkthimet përmes komponentëve, kontrollon cilësinë dhe lidhet automatikisht me filet e burimit.

Foto ekrani nga Weblate

Shiko tipare më shumë…

See who is using Weblate and join them!

Browse hundreds of projects on Hosted Weblate

Hosted service

  • From 19 EUR/month
  • Cloud service
  • Priority email support
Choose plan

On premise

  • From 50 EUR/month
  • Your infrastructure
  • Priority email support
Choose plan

Self supported

  • Weblate is free to use
  • Maintained by you
  • Community support
Download