Hosting för Weblate

Gratis fortlöpande översättningslagring för fri mjukvara.

Be om hosting

Värdskap för Weblate

Hosted Weblate låter dig använda Weblate utan problem och med premium-stöd från dess kärnutvecklare.

Vi kan hosta översättningar för dina kommersiella eller fria programvaruprojekt. Du kan se sammanfattningar av hostingalternativen nedan. Om du har frågor eller letar efter hosting för större projekt, tveka inte att kontakta oss.

Fri programvara Bas Medium Avancerat Företag Självhosting
Kontinuerlig översättning
Källsträngar Förhandlingsbart 1000 3000 10000 50000 Obegränsat
Målspråk Förhandlingsbart 15 30 60 100 Obegränsat
VCS förråd Förhandlingsbart 1 2 5 10 Obegränsat
Översättningsprojekt 1 1 2 Obegränsat Obegränsat Obegränsat
Översättningskomponenter 25 Obegränsat Obegränsat Obegränsat Obegränsat Obegränsat
Antal översättare Obegränsat Obegränsat Obegränsat Obegränsat Obegränsat Obegränsat
Användarhantering *
Filformat som stöds Alla Alla Alla Alla Alla Alla
Kvalitetskontroller Anpassningsbart Anpassningsbart Anpassningsbart
Översättningsstatus Anpassningsbart Anpassningsbart Anpassningsbart
Ordlista
Prioriterat e-poststöd
Telefonstöd
Egen domän
Månatligen via PayPal Kontakta oss 19 EUR / månad 49 EUR / månad 99 EUR / månad 299 EUR / månad Se nedan för alternativ
Årligen via faktura (spara 15-20%) 199 EUR / år 499 EUR / år 999 EUR / år 2999 EUR / år

Prissättningen baserad på antalet källsträngar och antalet målspråk. Källsträngen är en textenhet definierad i ett översättningsformat, det kan vara ett ord, en mening eller ett stycke.

Hostinginstallationen görs manuellt, dså du kan behöva komma i kontakt med oss innan du startar ett abonnemang med din projektinformation.

Alternative kan vi acceptera betalning via överföring (företrädesvis IBAN) eller Bitcoin. Kom i kontakt med oss för vidare information.

Stöd för självhostade miljöer

Är du rädd för att lägga upp dina översättningar i molnet? Du kan själv hosta Weblate och vi kan fortfarande ge dig bästa stöd för din installation.

Installera på din Linux-server 300 EUR
 • Engånginstallation av Weblate
 • Installation via virtualenv, uwsgi och nginx
 • Användande av PostgreSQL, MySQL eller MariaDB som databasbakände
 • Kärver root-åtkomst eller nära samarbete med dina administratörer
 • Konfigurationsanpassning
 • Inkluderar inte anpassad kodutveckling
Minimalt stöd för självhostad Weblate 50 EUR / månad 500 EUR / år
 • Din Weblate kommer att uppgraderas till den senaste versionen åtminstone var 6 månad.
 • Vi kommer att fixa problem som uppstår i din miljö.
 • Du kommer att få prioriterat e-poststöd.
 • Upp till 1 timme konsultarbete eller stöd per månad inkluderas.
Grundläggande stöd för självhostad Weblate 100 EUR / månad 1000 EUR / år
 • Din Weblate kommer att uppgraderas till den senaste versionen åtminstone var 3 månad.
 • Vi kommer att fixa problem som uppstår i din miljö.
 • Du kommer att få prioriterat e-poststöd.
 • Upp till 3 timmar konsultarbete eller stöd per månad inkluderas.
Utöktad stöd för självhostad Weblate 300 EUR / månad 3000 EUR / år
 • Din Weblate kommer att uppgraderas till senaste versionen vid varje publicering.
 • Vi kommer att fixa problem som uppstår i din miljö.
 • Du kommer att få prioriterat e-poststöd.
 • Upp till 10 timmar konsultarbete eller stöd per månad inkluderas.
Konsulttjänster eller anpassad utveckling 35 EUR / timme
 • Utveckling av anpassade funktioner
 • Integrera Weblate i ditt arbetsflöde
 • Förslag för internationnaliserings- eller lokaliseringsprocessen

Fråga oss om detaljer om självhostad Weblate

Lagring för fri mjukvara

Om du är intresserad i att använda Weblate för din fria programvara kan du be oss om att bli inkluderad på hosted.weblate.org. Det möjliggör för dig att använda Weblate utan att installera och underhålla det.

Villkor för gratis lagring

Ansöka om hosting

Använd kontaktformuläret på Hosted Weblate för att begära hosting. Du behöver följande information:

Användarhantering

The free plan does not allow you to change project visibility or to limit users which can contribute to the translation.

This limitation can be lifted by purchasing the "Basic" hosting plan - you will still have free software limits, but you will get extended user management capabilities.

Arbetsflöde för översättning

Alla översatta förråd finns tillgängliga pvia https-protokollet med liknande namn som på webbplatsen - översättningen weblate/master publiceras som https://hosted.weblate.org/git/weblate/master/. Du kan lista ut URL:en från fliken med komponentinformation.

Weblate kan automatisk ta emot ändringar från stora kodhostingtjänster, se vår dokumentation för installation på GitHub, Bitbucket eller GitLab.

Om du dessutom vill att Weblate automatiskt ska skicka upp ändringar, lägg till en Weblate-användare för uppskickning bland samarbetsparterna och låt oss veta att du vill ha detta alternativet. Se dokumentationen för vidare information.

Stöd gratis lagring

Lagringen erbjuds gratis, men det kostar pengar att köra och sköta servern, så du får gärna använda Liberapay eller andra sätt att donera.

Självhosting

Du kan också hämta Weblate-källkoden och köra den på dina system. Det finns också flera alternativ för att sjösätta Weblate i molnet.

Om du behöver hjälp med din självhostade lösning är vi också redo att hjälpa till med konsulttjänster anpassade för dina behov. Kontakta Michal Čihař för vidare information.