Bidra till Weblate

Weblate utvecklas av en öppen gemenskap.

Visa källor Översätt

Du kan hitta mer detaljerad information om detta ämne i kapitlet Bidrag i dokumentationen.

Kod

Weblate utvecklas på GitHub, du kan skapa en förgrening där eller bara utföra:

git clone https://github.com/WeblateOrg/weblate.git

Denna webbsida finns även lagrad på GitHub:

git clone https://github.com/WeblateOrg/website.git

Översätt

Du kan översätta Weblate på hosted.weblate.org.

Översättningsstatus