Använd Weblate! Menu

Bidra till Weblate

Weblate utvecklas av en öppen gemenskap. Det finns många sätt som du kan bidra till Weblates utveckling. Prata om det med dina medarbetare.

Visa källkod Översätt appen

Hittade du en bug i Weblate?

 • Om det är känsligt eller ett säkerhetsproblem ska du rapportera det till HackerOne. Andra sätt att rapportera säkerhetsproblem finns i dokumentationen.
 • Se till att felet inte redan har rapporteras, genom att söka igenom GitHub-problem.
 • Om du inte kan hitta ett öppet problem som hanterar problemet, öppna ett nytt.
 • Följ instruktionerna i utgivningsmallen och ge så mycket relevant information som möjligt.
GitHub-problem

Har du en patch som fixar en bugg?

 • Öppna en ny GitHub pull-begäran med korrigeringen.
 • Se till att beskrivningen av pull-begäran tydligt beskriver problemet och lösningen. Ange relevant ärendenummer om det är relevant.
Öppna en pull-begäran

Saknar du en funktion eller vill du ändra något?

 • Föreslå din förändring i GitHub frågor.
 • Följ instruktionerna i utgivningsmallen och ge så mycket relevant information som möjligt.
GitHub-problem

Källkod - relaterade frågor?

Bläddra i dokumentationen

Vill du hjälpa till med Dokumentation?

 • Dokumentationen är en del av huvudkällkodsförrådet och du kan enkelt följa länkarna för att redigera varje sida direkt från dokumentationen.
 • När du är klar med en patch följer du instruktionerna för patchinlämning.
 • Hjälp till att åtgärda och föreslå icke-kodrelaterade pull-requests genom att gå med i granskarteamet.
Bläddra i dokumentationen

Finansiellt stöd är alltid till god användning.

Vänligen öppna donationssidan för alternativ om hur man kan donera.

Donera nu

Är du en översättare? Hjälp till att översätta Weblate själv.

Du kan översätta Weblate och många andra projekt på hosted.weblate.org.

Börja översätta
Översättningsstatus
Svenska