Bidra till Weblate

Weblate utvecklas av en öppen gemenskap.

Visa källkod Översätt

Du kan hitta mer detaljerad information om detta ämne i kapitlet Bidra i dokumentationen.

Kod

Weblate utvecklas på GitHub. Där du kan "forka" koden eller kör bara:

git clone https://github.com/WeblateOrg/weblate.git

Du kan hitta fler arkiv relaterade till Weblate på GitHub.

Översätt

Du kan översätta Weblate på hosted.weblate.org.

Översättningsstatus