Bidra till Weblate

Weblate utvecklas av en öppen gemenskap.

Visa källor Översätt

Du kan finna mer detaljerad information om detta ämne i kapitlet Contributing i vår dokumentation.

Kod

Weblate is being developed on Github, you can fork it there or just:

git clone https://github.com/nijel/weblate.git

This website is stored on Github as well:

git clone https://github.com/WeblateOrg/website.git

Översätt

Du kan översätta Weblate med Weblateinstallationen på hosted.weblate.org.

Översättningsstatus