Bidra till Weblate

Weblate utvecklas av en öppen gemenskap.

Visa källor Översätt

Du kan finna mer detaljerad information om detta ämne i kapitlet Contributing i vår dokumentation.

Kod

Weblate utvecklas på Github, du kan skapa en förgrening där eller bara utföra:

git clone https://github.com/WeblateOrg/weblate.git

Denna webbsida finns även lagrad på Github:

git clone https://github.com/WeblateOrg/website.git

Översätt

Du kan översätta Weblate med Weblateinstallationen på hosted.weblate.org.

Översättningsstatus