Empregar o Weblate Menu

Contribuír ó Weblate

O Weblate é desenvolvido por unha comunidade aberta. Existen moitos xeitos de contribuír no desenvolvemento do Weblate. Fala sobre isto cos teus compañeiros.

Ollar fontes Traducir a aplicación

Atopaches un erro no Weblate?

  • Se se trata dun problema de seguranza ou supós a transmisión de datos confidenciais, emprega HackerOne coma vía de comunicación. Na documentación acharás outros xeitos de informar de problemas de seguranza.
  • Decátate de que o erro non se fora sinalado xa; para iso, procura nos informes do GitHub.
  • Se non atopas ningún informe aberto que coincida, abre un novo.
  • Segue as instrucións do modelo de informes e fornece toda a información que podas.
Problemas do GitHub

Tes unha corrección (parche) que arranxa un erro?

Abrir unha solicitude de incorporación (pull request)

Botas en falta unha funcionalidade ou desexas facer unha modificación?

  • Suxire unha mudanza mediante os informes do GitHub (issues).
  • Segue as instrucións do modelo de informes e fornece toda a información que podas.
Problemas do GitHub

Algunha cuestión relativa ó código fonte?

Pescudar documentación

Desexas axudarnos ca documentación?

  • A documentación forma parte do repositorio principal de código fonte; acharás de xeito doado as ligazóns para editar cada unha das páxinas directamente na documentación.
  • Once you have a patch ready, please follow patch submission instructions.
Pescudar documentación

Financial support is always put to good use.

Please open the donation page for options on how to donate.

Donate now

Are you a translator? Help translate Weblate itself.

You can translate Weblate and many other projects at hosted.weblate.org.

Start translating
Estado da tradución
Galego