Contribuír ó Weblate

O Weblate está a ser desenvolvido por unha comunidade aberta.

Ollar fontes Traducir

Pode atopar información máis detallada sobre este tema no capítulo sobre as contribucións da documentación.

Código

O Weblate estase a desenvolver no GitHub, pode facer derivados alí mesmo ou só:

git clone https://github.com/WeblateOrg/weblate.git

Pode atopar máis repositorios relacionados ó Weblate no GitHub.

Traducir

Pode traduci-lo Weblate en hosted.weblate.org.

Estado da tradución