תרומה ל־Weblate

מפותח על ידי קהילה פתוחה Weblate.

צפייה במקורות תרגום

Did you find a bug?

Did you write a patch that fixes a bug?

Do you miss a feature or want to change an existing one?

Do you have questions about the source code?

Do you want to contribute to the Weblate documentation?

Do you want to financially support Weblate development?

Do you want to contribute translations?

מצב תרגום