לאתר Weblate! Menu

התנדבות ב־Weblate

Weblate מפותחת על ידי קהילה פתוחה. יש מגוון דרכים בהן ניתן לסייע בפיתוח Weblate. כמו לדבר עליו עם המכרים שלך.

צפייה במקורות תרגום היישום

מצאת תקלה ב־Weblate?

 • במקרה שמדובר בנושא רגיש או בעיית אבטחה, נא לדווח עליה ל־HackerOne. ניתן למצוא דרכים נוספות לדווח על בעיות אבטחה בתיעוד.
 • תחילה יש לוודא שתקלה זו טרם דווחה, על ידי חיפוש בעוקב התקלות ב־GitHub.
 • אם לא הצלחתי למצוא תקלה פתוחה שמעידה על הבעיה, אפשר לפתוח אחת חדשה.
 • כדאי לעקוב אחר ההנחיות בתבנית התקלה, ולספק כמה שיותר פרטים שיסייעו בטיפול בה.
תקלות ב־GitHub

יש לך טלאי שמתקן תקלה?

 • יש לפתוח בקשת מיזוג ב־GitHub עם הטלאי.
 • לוודא שתיאור בקשת המיזוג מסביר על התקלה ופתרונה. יש לכלול את מספר התקלה המתאים אם קיים.
פתיחת בקשת מיזוג

חסרה לך תכונה או שמעניין אותך לשנות משהו?

 • ניתן להציע הצעות בעוקב התקלות ב־GitHub.
 • כדאי לעקוב אחר ההנחיות בתבנית התקלה, ולספק כמה שיותר פרטים שיסייעו בטיפול בה.
תקלות ב־GitHub

שאלות שקשורות בקוד המקור?

עיון בתיעוד

מעניין אותך לסייע בתיעוד?

 • התיעוד הוא חלק ממאגר קוד המקור הראשי ובאפשרותך לעקוב בקלות אחר הקישורים כדי לערוך את כל אחד מהדפים ישירות מהתיעוד.
 • לאחר שהטלאי מוכן, יש לעקוב אחר ההוראות להגשת הטלאי.
 • אפשר לסייע בתיקון ובהצעת בקשות דחיפה שאינן קוד על ידי הצטרפות לצוות הסוקרים.
עיון בתיעוד

התמיכה הכלכלית תמיד משמשת למטרה טובה.

נא לפתוח את עמוד התרומה לצפייה באפשרויות השונות לתרומה.

לתרום כעת

יש לך יכולות תרגום? ניתן לסייע בתרגום Weblate עצמה.

ניתן לתרגם את Weblate ומגוון מיזמים נוספים בכתובת hosted.weblate.org.

התחלה בתרגום
מצב תרגום
עברית